Affidavit of Eligibility to Marry

The government of Turkiye requires the following information on affidavits of eligibility to marry which you may include in your affidavit which can then be notarized in the United States or at the U.S. Embassy or Consulate in Turkiye. Please note affidavits notarized in the U.S. must also be apostilled in the state where the notary took place.  If you wish to notarize an affidavit at the U.S. Embassy or Consulate, you must print this information on a single piece of paper and bring it with you.

)
)
)
)
)
I, ______________________________________________________ , personally appeared before the
                    (Full name as it appears in your passport)
undersigned notary public and under oath or affirmation make the following statements:
Ben, ___________________________________________________, şahsen aşağıda imzası bulunan
                        (Pasaportunuzda belirtildiği gibi tam adınız)
noterin huzurunda aşağıdaki yeminli beyanda bulundum:

My place and date of birth as they appear in my passport are:_______________________________
Pasportumda yazdığı şekli ile doğum tarihim ve doğum yerim:
My passport / Military ID number, date, and place of issue as it appears in my passport/Military ID are:
Pasaport veya askeri kimlik kartımda yazdığı şekli ile numara, veriliş tarihi ve verildiği yer:
________________________________________________________________________________

___ I am single. I have never been married and I am legally free to marry.
Ben bekarım. Hiç evlenmedim ve evlenmem için yasal engel yoktur.
___ My previous marriages are terminated by death or divorce, and I am legally free to marry.
Önceki evliliklerim ölüm veya boşanma ile sonuçlandı ve evlenmem için yasal engel yoktur.

Name(s) of my former spouse(s), how, when and where marriage(s) terminated:
Eski eşimin(eşlerimin) adı, evlilklerin ne şelilde, ne zaman ve nerede sonladırıldığı:
1- _____________________________________________________
2- _____________________________________________________
3- _____________________________________________________

My mother’s full maiden name, including middle name is: ___________________________________
Annemin evlenmeden önceki adı, orta adı, soyadı:
My father’s full name, including middle name is:_______________________________________________
Babamın adı, orta adı, soyadı:
My fiancé/e’s full name, including middle name and nationality is: _____________________________
Nişanlımın adı, orta adı, soyadı ve uyruğu:

Signature of affiant: _______________________________________       Date: ___________________
Yeminli ifade verenin imzası                                                                        (DD/MMM/YYYY)

Subscribed and sworn to before me on _____________________________
Tarihinde huzurumda yermin altInda imzalandı.

_________________________________                              My Commission expires: _________________
Notary Signature /Noter İmzası                                     Görevin sona erme tarihi