19 Haziran Anısına Yapılan Basın Açıklaması

Great Seal of the United States

19 Haziran Anısına Yapılan Basın Açıklaması 

18 Haziran 2021

Antony J. Blinken, Dışişleri Bakanı

19 Haziran, Amerika Birleşik Devletleri’nde köleliğe son verilmesini anmak üzere düzenlenen, yaşananlar üzerinde düşünme imkânı bulduğumuz bir gündür. 1 Haziran 1863 tarihinde Başkan Lincoln, köleliğin kaldırılmasına ilişkin Özgürlük Bildirgesi’ni imzalamıştır. Ancak, Başkan’ın özgürlük ilanının ülke geneline tam olarak ulaşması ancak iki buçuk yıl sonra 19 Haziran 1865 tarihinde gerçekleşebilmiştir. O tarihten bu yana 19 Haziran’da sadece menkul köleliğin fiilen sona ermesi anılmamakta aynı zamanda özgürlüğün ve adaletin birçok insan için uzun süre geciktiği gerçeğine de dikkat çekilmektedir.

19 Haziran, köleliğin varlığını halen sürdüren kalıntılarıyla mücadele etme ve Afrikalı Amerikalılar için eşitlik ve adaletin tam manasıyla sağlanmasının önündeki engelleri aşma yönündeki sorumluluğumuzu bizlere hatırlatmaktadır. 19 Haziran aynı zamanda, Afrikalı Amerikalı toplumunun, halen devam eden zorluklara ve sistemli ırkçılığa rağmen tarih boyunca ulusumuza sağladığı olağanüstü katkıları takdirle hatırladığımız gündür.

Amerika Birleşik Devletleri, mevcut haliyle kurumsallaşmış ırkçılığı ve kemikleşmiş durumdaki eşitsizlikleri kökünden sökmek ve ortadan kaldırmak için somut adımlar atmaktadır. Bu somut adımların atılması, yükümlülüklerimiz ve taahhütlerimiz açısından olabilecek en yüksek hesap verebilirlik standartlarına göre hareket etmemizle, süregelen zorluklarla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini kabul etmemizle ve bu zorluklarla şeffaf bir şekilde baş etmekle başlamaktadır.

Yönetimimiz, “Irksal Eşitlik Konusunda İlerleme Kat Edilmesi ve Yetersiz Hizmet Alan Toplulukların Federal Hükümet Kanalıyla Desteklenmesine” ilişkin 13985 sayılı Başkanlık Kararnamesi’ni yayınlayarak; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Üst Düzey Görevlisi pozisyonu ile federal kurumlarda benzer pozisyonlar yaratarak ve Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi’ne aday göstererek bu konudaki kararlılığını göstermiştir. Mart Ayı’nda Amerika Birleşik Devletleri, 158 ülkenin desteklediği, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin Irkçılıkla ve Irk Ayrımcılığıyla Mücadeleye ilişkin Ortak Bildirisi’ne öncülük etmiştir. Başkan Biden, Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya genelinde herkesin saygınlığını, eşitliğini ve özgürlüğünü her zaman destekleyeceğini net bir şekilde ifade etmiştir.

19 Haziran, sadece kazanılan bir zaferin kutlaması değildir; dayanma gücünün ve metanetin de ifadesidir ve ahlaki evrenin kavisinin adalete doğru meylettiğini hatırlatmaktadır. Biz de, her ne kadar süratli ya da doğrusal olmasa da yorulmadan bu yolu takip etmeliyiz. Bugün, yurt içinde ve dışında ırksal adalet ve eşitliğe doğru yol alma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktayız. Uluslararası toplumu da, dünyanın dört bir köşesinde Afrika kökenli insanların yaptıkları katkıları takdirle karşılamaya çağırıyor ve tarihimizin en acılı dönemlerine rağmen, değişebileceğimize ve değişeceğimize dair kararlılığımızı tekrar ediyoruz.