ABD Ankara Büyükelçiliği’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde Gerçekleşen Protestolarla İlgili Açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri, hukukun üstünlüğünü ve ülke sınırları içinde ve dışında herkesin adil ve eşit muameleye tabi tutulması anlayışını ileri bir noktaya taşımaya çalışan bir ülke olagelmiştir. George Floyd’un trajik şekilde hayatını kaybetmesi, ülkemizin bu ideale ulaşmak için sürdürdüğü mücadeleyi bizlere hatırlatması açısından son derece üzücü bir hadisedir. İfade, basın ve barışçıl toplanma özgürlüğü gibi temel özgürlüklerimiz, Amerika Birleşik Devletleri’ni, herkes için özgürlük ve adalet amaçlayan ve kimseye bir yararı olmadığı gibi hiçbir kıymetli gayesi de bulunmayan şiddetten kaçınan açık bir toplum haline getirmiştir. Yaşananlardan duyduğumuz acıyı gizlemiyor; aksine meselenin kamuoyu nezdinde dürüstçe ele alınmasının bizleri çok daha iyi ve güçlü bir noktaya getireceğine inanıyoruz.