ABD, KOVİD-19 ile Küresel Mücadeleye İlave Dış Yardımlarla Liderlik Etmeye Devam Ediyor

DIŞİŞLERİ BAKANI MICHAEL R. POMPEO’NUN AÇIKLAMASI
ABD’nin KOVİD-19 ile Küresel Mücadeleye İlave Dış Yardımlar Yoluyla Liderlik Etmeye Devam Etmesi

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Bakanlık Sözcülüğü
8 Nisan 2020

Amerikan halkının emsalsiz cömertliği ve ABD Hükümeti’nin gösterdiği çabalar sayesinde, Amerika Birleşik Devletleri, halk sağlığı alanında ve KOVİD-19 salgınına yönelik insani yardımlar hususunda tüm dünyada sürdürülen mücadeleye liderlik etmeyi sürdürmektedir. Dünya çapında bu mücadeleye yönelik çabaları desteklemek üzere sağlık yardımı, insani yardım ve ekonomik destek amaçlı olarak sağladığımız 225 milyon dolarlık ilave kaynakla bu konudaki lider konumumuzu güçlendiriyoruz.

Bu yeni yardım, ABD Hükümeti’nin KOVİD-19’la mücadele amacıyla hali hazırda tahsis etmiş olduğu yaklaşık 274 milyon dolarlık yardıma ilave olarak sağlanmaktadır. Bu yardım, ABD’nin son 20 yıl içinde küresel ölçekte sağladığı toplam 140 milyar doları aşan sağlık yardımının da devamı niteliğindedir. Amerika Birleşik Devletleri, tüm dünyada sağlık ve insani yardım konusunda tartışmasız lider ülke konumunda bulunmaktadır.

KOVİD-19’la ilgili yardımımız, virüsün tanı yoluyla azaltılması; sağlık tesislerindeki enfeksiyonların önlenmesi ve kontrol altına alınması; acil sağlık hizmetleri sisteminin hazırlanması ve güçlendirilmesi; mevcut laboratuvarların iyileştirilmesi ve sağlık çalışanlarının eğitilmesi gibi bir çok konuya odaklanmaktadır. Tüm bunlar, oluşabilecek yeni salgınlarla mücadele ederek yurtdışında bulunan Amerikalıların maruz kalabileceği etkileri hafifletmek, ve yurtiçinde bulunan Amerikalıları da sınırlarımız ötesinden gelebilecek virüs yayılımına karşı daha iyi korumayı amaçlamaktadır.

Pandemi, ülke sınırı tanımamaktadır. ABD’nin, sağlık ve insani yardım alanlarında uzun yıllardır devam etmekte olan küresel liderliği sayesinde, akıllı ve stratejik yatırımların, ülkemizi korumada ne denli kritik bir önem taşıdığını biliyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bir yandan pandemiyle ülke içinde mücadele ederken, bir yandan da pandeminin yurtdışında yayılmasını engelleme konusunda diğer ülkelere yardımcı olabiliriz. Hepsinden önemlisi, Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan halkı açısından kritik öneme sahip malzemeleri başka bir yere kanalize etmeksizin, dünya çapındaki partnerlerimize son derece etkili bir yardım sağlayabilecek güçtedir.   

Yurtiçindeki talepler karşılanana kadar, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan kritik öneme sahip tüm tıbbi malzemeleri yurt içinde tutmaya devam edeceğiz. Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu ve ABD’nin diğer bir çok kuruluşu işbirliği içinde çalışmakta ve yardıma en çok ihtiyaç duyulan ve yardımın en fazla etki yaratacağı program ve ülkelere öncelik vermek amacıyla G7’deki partnerlerimizle ve diğer çok taraflı kuruluşlarla birlikte çalışma yürütmektedir.    

Amerikalılar, sadece hükümet kaynaklarıyla yardım sağlamamaktadır. Amerikalılar tüm dünyada KOVİD-19 pandemisinden etkilenen insanlara, özel işletmeler, kar amacı gütmeyen gruplar ve inanç temelli kuruluşlar vasıtasıyla 1.5 milyar doları aşan bir bağışta bulunma cömertliğini göstermiştir. Dünyanın en yardımsever halkı olarak, önümüzdeki hafta ve aylarda da bu yönde hareket etmeye devam edeceğimizden eminim.

# # #