Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin Ortak Bildirisi

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin, Sütun 1 Uygulamaya Geçmeden Önceki Geçici Dönem Süresince Mevcut Tek Taraflı Önlemlere Geçiş Yaklaşımı Konusunda Varılan Uzlaşmaya Dair Ortak Bildirisi

ABD Hazine Bakanlığı
22 Kasım 2021

  1. 8 Ekim 2021 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, (içinde Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık’ın da bulunduğu) 134 OECD/G20 Kapsayıcı Çerçeve üyesi ülkeyle birlikte, Ekonominin Dijitalleşmesinden Kaynaklı Vergi Zorluklarının Aşılmasına Yönelik İki Sütunlu Çözüm Bildirisi hususunda siyasi mutabakata varmıştır.
  2. 21 Ekim 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık, Sütun 1’i (“Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması”) uygulamaya koymakla beraber mevcut Tek Taraflı Önlemlere geçiş yaklaşımı konusunda da siyasi bir uzlaşıya varmıştır. Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması, bu altı ülkenin söz konusu tarihte (“21 Ekim Ortak Bildirisi”) yayınladığı ortak bildiriye yansıtılmıştır.
  3. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması çerçevesinde geçerli olan aynı koşulların, Türkiye’nin Dijital Hizmet Vergisi ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Dijital Hizmet Vergisiyle ilgili ticari tedbirleriyle ilgili olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında da geçerli olması hususunda mutabık kalmıştır. Buna göre, 21 Ekim Ortak Bildirisi’nde tanımlanan Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki işbu ortak bildiriye, bu bildiriye atfen dahil edilmiştir.
  4. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, işbu anlaşma kapsamında ilgili tarafların taahhütleri konusunda ortak anlayış olmasını sağlamak için birbirleriyle yakın temasta bulunmayı sürdürecek ve bu konuda ileride oluşabilecek görüş farklılıklarını yapıcı diyalog yoluyla çözmeye gayret edeceklerdir.

###