ABD-Türkiye Ticaret ve Yatırım Konseyi’nin Ortak Bildirisi

The 10th meeting of the Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), signed between Turkey and the U.S. in 1999, occurred in Ankara on September 12-13, 2017. The Turkish delegation was led by Ministry of Economy Assistant Secretary Hüsnü Dilemre and the U.S. delegation was led by Assistant Repre

ANKARA-TÜRKİYE – ABD-Türkiye Ortak Ticaret ve Yatırım Konseyi, ikili Ticaret ve Yatırım Çerçevesi Anlaşması (TIFA) kapsamında 12-13 Eylül 2017 tarihlerinde Ankara’da bir araya gelmiştir. Bu toplantı, 1999 yılında TIFA’nın imzalanmasını mütekaip düzenlenen 10. toplantı olmuştur. 

Müsteşar Yardımcısı Vekili, Sn. Hüsnü Dilemre; Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcilerinin yanısıra, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Ilaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu, Kamu İhale Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu temsilcilerinden oluşan Türkiye Cumhuriyeti heyetine başkanlık etmiştir. 

ABD’nin Avrupa ve Ortadoğu Ticaret Temsilcisi Yardımcısı Sn. Daniel Mullaney; ABD Ticaret Temsilciliği, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Amerika Birleşik Devletleri heyetine başkanlık yapmıştır.

ABD ve Türk heyeti, ikili ticaret ve yatırım hacminin artırılması ve istihdam sağlanması amacıyla piyasaya erişim ve bu tür piyasaya erişime ilişkin diğer çeşitli konuları ele almışlardır.

Karşılklı görüşülen konuların arasında; sağlık sektörüne ilişkin meseleler, tarım ve sanayi ürünleri ticareti, devlet alımları, dijital ekonomi, fikri mülkiyet hakları ile ihracat kredisi alanlarında işbirliği hususları da yer almıştır.

Konsey, her iki ülkedeki özel sektör iklimine ilişkin genel durumun iyileştirilmesinin önemini yinelemiştir. Bu bağlamda Taraflar, tarım ve dijital ticaret alanlarında diyalogun geliştirilmesi konusunda karşılıklı taahhütte bulunmuşlardır. Her iki Taraf, ticaretin kolaylaştırılması, ihracat finansmanı, inovasyon, ileri üretim teknolojisi ve yenilikçi şirketlerin oluşturulması gibi alanlarda daha fazla çalışmalarda bulunmak için olası yöntemleri araştıracaklardır.

Konsey, alınan kararlar ile ilgili somut adımların atılması ve bir sonraki resmi Konsey toplantısının, 2018 yılının ikinci yarısında Washington D.C.’de yapılması konusunda mutabık kalmıştır.