Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, DEAŞ’ın Para Kaynaklarını Sekteye Uğratmak İçin Ortak Karar Aldı

Basın Açıklaması
Ned Price, Bakanlık Sözcüsü
5 Ocak 2023

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, DEAŞ’ın mali işlemlerini kolaylaştıran bir şebekede yer alan dört gerçek ve iki tüzel kişinin mal varlıklarını dondurarak DEAŞ’ın faaliyetlerini finanse etme kabiliyetini sekteye uğratmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, terör gruplarını ve terör gruplarını destekleyenleri hedefleyen terörle mücadele yetkileri gereğince şebeke üyelerinin mal varlıklarını dondurmuştur. Eşzamanlı olarak Türk makamları da bu şebekenin üyelerinin varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararı yürürlüğe koymuştur.

Şebekenin kurucusu, Brukan el Hatuni, oğulları, Muhammad Abd el Hamid ve Umar Abd Al Hamid ile DEAŞ’ın mali işlemlerini kolaylaştıran Lu’ay Jasim Hammadi al-Juburi’nin mal varlıkları da terör grubuna destek sağlamaları nedeniyle dondurulmuştur.  Bu dört gerçek kişi Türkiye’de yerleşik mali tüzel kişilikleri olan ve her ikisinin mal varlıklarına da bugün Amerika Birleşik Devletleri tarafından el konulan Wadi Alrrafidayn Gıda Maddeleri ve Sham Express aracılığıyla DEAŞ’a yönelik para transferlerini kolaylaştırmıştır. Wadi Alrrafidayn’ın mal varlıklarına Brukan el Hatuni tarafından kontrol edildiği için el konulmuştur. Türkiye, Suriye ve Irak arasında DEAŞ’ın mali işlemlerini kolaylaştıranlar adına yasadışı para transferi yapmak için kurulan Sham Express’in malvarlığınaysa, DEAŞ’a maddi yardımda bulunması dolayısıyla el konulmuştur.

Bugün alınan kararın sonucu olarak, yukarıda anılan gerçek ve tüzel kişiler ile Amerika Birleşik Devletleri’nde edinilen ya da kontrol edilen tüm tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan tüm mal varlıkları ve gelirleri bloke edilmeli ve OFAC’a (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) bildirilmelidir.

Bugünkü kararla ilgili daha fazla bilgi almak için Hazine Bakanlığı’nın basın açıklamasına bakınız.

###