Rusya’nın Kırım Tatar Meclisi’nin Faaliyetlerini Durdurma Kararı

Basın Açıklaması | John Kirby Müsteşar Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Washington, DC

Rusya Federasyonu’na, Adalet Bakanlığı’nın Kırım Tatar Meclisi’ni “aşırılıkçı” örgüt listesine alma yönündeki hükmünü bozması ve Kırım’daki fiili otoritelerin, bu demokratik kurumun faaliyetlerini durdurma kararını feshetmesi konusunda çağrıda bulunuyoruz. Meclis uzun zamandır, geleneksel olarak yetersiz temsil edilmiş ve tarihinde baskıya uğramış Kırım Tatarı nüfusunu temsil eden bir yapı görevi görmüştür. Kurum, aynı zamanda, bu nüfusun kültürünü muhafaza etmede ve ayrımcılıktan korunmasında önem taşıyan, bağımsız bir ses olarak hizmet etmiştir.

Rus makamlarının, Ukrayna’daki Tatar faaliyetleri üzerinde Rus kanunlarını uygulatacak dayanak ve yetkisi yoktur. Meclisin yasaklanması, toplanmasının, görüşlerinin kitlesel iletişim araçlarında yayınlanmasının veya halka açık etkinlikler düzenlemesinin engellenmesi anlamına gelmektedir; bu da, temel demokratik ilkelerle çelişmektedir. Bu hamle, fiili otoriteler tarafından Kırım Tatarları ve Kırım’daki diğer etnik ve dini azınlık mensupları da dahil olmak üzere, işgale karşı çıkan Kırımlılara karşı gerçekleştirilen istismar zincirinin son halkasını teşkil etmektedir. Bu istismarlara, keyfi tutuklamalar, dayak ve evlere ve ibadethanelere yapılan baskınlar da dahildir.

Bir kez daha, Rusya’ya Kırım işgaline son vermesi ve Ukrayna topraklarının bu kısmının kontrolünü geri vermesi konusunda çağrıda bulunuyoruz. Kırım ile ilgili yaptırımlar, işgal sürdükçe devam edecektir.