Başkan Donald J. Trump, Türkiye ile İlişkileri Doğrudan Temas ve Diplomasi Yoluyla Sürdürmeye Kararlıdır

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü
BASIN AÇIKLAMASI
13 Kasım 2019

“Amerikan ve Türk halklarının arasındaki dostluk ve müttefiklik uzun yıllardır devam etmektedir.” –Başkan Donald J. Trump

KRİTİK ÖNEME SAHİP KONULARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER: Başkan Donald J. Trump, ABD ve Türkiye arasındaki önemli ilişkileri ileri bir noktaya taşımak için çalışmaktadır.   

 • Başkan Trump, bir dizi önemli konuda görüşmede bulunmak üzere bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da misafir etmiştir.
 • Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye’nin ikili ilişkilerinde karşılaşılan sıkıntıların üstesinden gelmek için ülkelerimiz arasında doğrudan temas ve diplomasi yolunun izlenmesi esastır.
 • Türkiye’yle işbirliği yapılması, Amerika Birleşik Devletleri’nin, Türkiye’nin yer aldığı bölgede ve ötesindeki menfaatlerinin korunması açısından kritik önem taşımaktadır.
 • ABD-Türkiye ilişkileri, 90 yılı aşkın bir süredir her iki ülkeye de yararlar sağlamıştır.

KRİTİK ÖNEME SAHİP BİR NATO MÜTEFİKİ: Türkiye kritik öneme sahip bir NATO mütefiki olup; ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin devamı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’nin yer aldığı bölgede ve ötesindeki menfaatlerinin korunması açısından önemlidir.  

 • Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, Orta Doğu’da ve dünya çapında karşılaşılan çok sayıda güvenlik meselelesinde işbirliği yapmaktadır.
 • Türkiye, NATO’nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine sahiptir ve GSMH’dan savunmaya ayrılması gereken asgari pay olan %2’lik hedefe ulaşmak için savunma harcamalarında artışa gitmiştir.
 • Türkiye, IŞİD’in ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen mücadelede kritik öneme sahip bir ortak olmuştur.
  • Türkiye’nin bu sürece katılımının devam etmesi, IŞİD’in yeniden örgütlenmesine asla izin verilmemesi açısından elzemdir.
 • Türkiye, NATO’nun Afganistan’da yürüttüğü Kararlı Destek Misyonu’na önemli katkılar sağlamayı sürdürmektedir.
 • Türkiye yaptığı milyarlarca dolarlık katkıyla, ABD’nin yurtdışına yönelik askeri satışlarında önemli bir ortak konumundadır.
 • Türkiye, ABD’nin sattığı askeri teçhizatın alıcısı olmasının yanı sıra  ABD’nin ve NATO’nun kritik önem taşıyan savunma programlarına ait çok sayıdaki ekipmanın tamamlayıcı parçalarını da tedarik etmektedir.
 • Diğer hususlarda da ilerleme kat edebilmek açısından; savunma alanındaki ortaklığımızı güçlendirecek şekilde, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemini satın almasıyla ilgili meseleleri çözüme kavuşturmamız büyük önem taşımaktadır.

EKONOMİK İLİŞKİLERİN ARTIRILMASI VE DENGEYE KAVUŞTURULMASI: Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri’yle Türkiye arasındaki ticaretin artırılması ve iki ülke arasında adil ve dengeli bir ticaretin gerçekleştirilmesi için çalışmaktadır.   

 • Amerika Birleşik Devletleri, pazarlarını Amerikan mal ve hizmetlerine daha fazla açması ve ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin eşit şartlara oturtulması hususunda Türkiye’yi teşvik etmektedir.
 • Amerika Birleşik Devletleri’nin ticari ortağı olarak Türkiye’nin muazzam bir potansiyeli bulunmaktadır.
 • Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla iki ülke, yıllık bazda ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak için çalışmaktadır.
 • Türkiye, Amerikalı yatırımcılar için önemli ve büyümekte olan bir bölgedir.
  • ABD’nin Türkiye’deki yatırımları, bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında artarak 2018 yılında 4.7 milyar dolara ulaşmıştır.
  • Türkiye, 2018’de yaptığı 2.4 milyar dolarlık yatırımıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde önemli bir yatırım kaynağı olmuştur.

###