Rusya’nın Yaptırımlardan Kaçınma ve Ukrayna’ya Yönelik Savaşını Kalıcı Hale Getirme Çabalarının Daha Fazla Engellenmesi

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Bakanlık Sözcülüğü
BİLGİLENDİRME NOTU
12 Nisan 2023

G7’nin, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını destekleyen üçüncü ülke aktörlerine ciddi bedeller ödetmeye yönelik taahhüdünün uygulamaya geçirilmesi de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Rusya’ya ve Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını destekleyenlere karşı gerekli adımları atmaya devam edecektir. Devam eden çabalar kapsamında ve müttefiklerimizle birlikte çalışma taahhüdümüzü yeniden teyit etmek amacıyla, Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın saldırgan tutumuna imkân sağlamayı ve bu tutumu kolaylaştırmayı sürdüren 80’den fazla tüzel ve özel kişiye 12 Nisan tarihinde yaptırım getirmektedir.  Yaptırımlar kapsamında hedef olarak belirlenen tüm tüzel ve özel kişiler, Rusya Federasyonu Hükümeti’nin zararlı olduğu tespit edilen yurtdışı faaliyetleriyle ilgili olarak yaptırım yetkisi tanıyan  14024 sayılı Başkanlık Kararnamesi gereğince yaptırım kapsamına alınmaktadır.

Alisher Usmanov’un USM Holding Ağı:

Bakanlık, Kısım 1(a)(vii) gereği ABD’nin yaptırım kapsamına aldığı oligark Alisher Burhanovich Usmanov’un (Usmanov) şirketlerinin çoğunun mülkiyetini elinde bulundurup kontrol ettiği ana kuruluş USM Holding’in yanı sıra USM bünyesinde kurulmuş olan aşağıdaki tüzel kişileri de yatırım kapsamına almaktadır:

 • Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu Kholdingovaya Kompaniya Yuesem (USM): Usmanov’un mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Usmanov için ya da Usmanov adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla USM, Usmanov’un işletmelerinin önemli bir çoğunluğunu mülkiyetinde ya da kontrolünde bulunduran Rusya’da yerleşik bir holding şirketidir.
  • Akkerman Cement OOO: USM’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak USM için ya da USM adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla.  Akkerman Cement OOO, Rus yerel çimento üreticisidir.
   • Akkermann Cement CA Limited Şirketi (Akkermann Cement CA): , Akkerman Cement OOO’nun mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Akkerman Cement OOO için ya da Akkerman Cement OOO adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla.  Akkermann Cement CA, Akkerman Cement OOO’nun iştirakidir.
   • Akhangarancement Anonim Şirketi: Akkermann Cement CA.  Akkermann Cement CA’nın mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolayı olarak Akkermann Cement CA için ya da Akkermann Cement CA adına faali faaliyet gösterdiğinin görülmesi dlayısıyla. Akhangarancement, Özbekistan’da yerleşik bir çimento üreticisi olup ağırlıkla ülke içi tüketim için üretim yapmaktadır.
  • Holdingovaya Kompaniya Metalloinvest AO (Metalloinvest): USM’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak USM için ya da USM adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla. Metalloinvest, büyük bir Rus demir üreticisidir ve ABD’ye ve Avrupa Birliği’ne geçmişte ihracat yapan bir firmadır.
   • Aşağıdaki tüzel kişiler, Metalloinvest’in mülkiyetinde ya da kontrolünde olmaları ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Metalloinvest için ya da Metalloinvest adına faaliyet gösterdiklerinin görülmesi dolayısıyla yaptırıma tabi tutulmuştur:
    • Lebedinskiy Gorno Obogatitelniy Kombinat Anonim Şirketi, s Metalloinvest’in Rusya’da yerleşik üretici iştirakidir
    • Mikhailovskiy Gorno Obogatitelniy Kombinat Anonim Şirketi Metalloinvest’in Rusya’da yerleşik üretici iştirakidir
    • Oskol Electrometallurgical Plant AO, Metalloinvest’in Rusya’da yerleşik üretici iştirakidir
    • Metalloinvest Trading AG, Metalloinvest’in İsviçre’de yerleşik iştirakidir.
    • Hamriyah Steel Free Zone Company, Metalloinvest’in BAE’de yerleşik iştirakidir.
    • Management Company Metalloinvest Ltd., Metalloinvest’in Rusya’da yerleşik yönetim iştirakidir.
   • USM Metalloinvest Limited Şirketi: USM’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak USM için ya da USM adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla. USM Metalloinvest Ltd., Metalloinvest’in tüm birimleriyle bünyesinde yer aldığı USM’in Rusya’da yerleşik iştirakidir.
   • Yuesem Markirovka OOO: USM’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak USM için ya da USM adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla.  Yuesem Markirovka OOO, USM Holding’in, yazılım geliştirme ve genel teknolojiler alanlarına odaklanan Rusya’da yerleşik iştirakidir.
   • Udokan Copper Ltd.: USM’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak USM için ya da USM adına faaliyet faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla.  Udokan Copper Ltd,, USM’nin mülkiyetinde bulunan, henüz faaliyete geçmemiş olan Rusya’da yerleşik bir bakır projesidir.
   • USM Cement Ltd.: USM’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak USM için ya da USM adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla. USM Cement Ltd., USM’nin tüm çimento işlerinin yürütüldüğü Rusya’da yerleşik bir holding şirketidir.
   • USM City Ltd.: USM’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak USM için ya da USM adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla. USM City Ltd., USM’nin, ileride yapılması düşünülen kent geliştirme girişimlerinin bir araya getirilmesi amacıyla yararlandığı Rusya’da yerleşik holding şirketidir; özellikle Rusya dahilinde lüks apartmanlara ve bürolara mimari, mühendislik ve inşaat hizmetleri sağlamaya odaklanan bir şirkettir
    • City Development Ltd. Şti.:  USM’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak USM için ya da USM adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla.  City Development Ltd. Şti.  USM City Ltd’nin Rusya’da yerleşik iştirakidir.
   • USM Gold Ltd. Şti.: USM’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak USM için ya da USM adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla. USM Gold Ltd., bünyesi dahilinde altın arama faaliyetlerinin organize edildiği USM’nin Rusya’da yerleşik holding şirketidir.
    • Fedorovskoe OOO: USM Gold Ltd. Şti’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak USM Gold Ltd. Şti. için ya da USM Gold Ltd. Şti adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla.  Fedorovskoe OOO,  USM Gold Ltd’nin, Rusya’nın Hakasya Bölgesi’nde altın arama lisansına sahip iştirakidir.
   • USM Telecom (USM Telecom) Ltd. Şti.: USM’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak USM için ya da USM adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla. USM Telecom, USM’nin, tüm USM telekomünikasyon kurumlarını bünyesinde barındıran Rusya’da yerleşik holding şirketidir.
    • Aşağıdaki tüzel kişiler, USM Telecom’un mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak USM Telecom için ya da USM Telecom adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla yaptırıma tabi tutulmuştur:
     • Digital Invest Ltd. Şti.
     • International Digital Technology Centre Ltd. Şti.
     • AF Telecom Holding Limited Liability Company (AF Telecom Holding Ltd.)
      • Megafon PAO (Megafon): USM Telecom ve AF Telecom Holding Ltd.. USM Telecom ve AF Telecom Holding Ltd’nin.mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak USM Telecom ve AF Telecom Holding Ltd. için ya da USM Telecom ve AF Telecom Holding Ltd..adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla
       • Onefactor Ltd. Şti: Megafon’un mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Megafon için ya da Megafon adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla.
      • Nexign A.Ş. (Nexign JSC)
       • Storm Technologies Ltd. Şti.:. Nexign JSC’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Nexign JSC için ya da Nexign JSC adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla.
      • USM Urban Mining Ltd. Şti.: USM’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak USM için ya da USM adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla. USM Urban Mining Ltd., geri kazanılan kaynaklardan elde edilen madenleri satma amacını güden USM Holding’in yakın zamanda kurulmuş Rusya’da yerleşik bir iştirakidir.
       • U-Terra Ltd. ve Zincum Ltd.: USM Urban Mining Ltd. Şti’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak USM Urban Mining Ltd. Şti. için ya da USM Urban Mining Ltd. Şti. adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla.

USM Holding şirketleri dışında Usmanov’un mülkiyetinde bulunan aşağıdaki şirketler:

 • Forum (Forum) Ltd. Şti.: Mal varlıkları bloke edilmiş olan Usmanov’un mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Usmanov için ya da Usmanov adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla.  Forum, USM Holding’in kurumsal yapısından ayrı olarak Usmanov’un mülkiyetind eve kontrolünde bulunan Rusya’da yerleşik bir gayrimenkul şirketidir.
  • Buna ek olarak, Forum’un iştirakleri olan Land Technologies Ltd. Şti. ve Novogorsk Real Estate Ltd. Şti.: Forum’un mülkiyetinde ya da kontrolünde olmaları ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Forum için ya da Forum adına faaliyet gösterdikleriin görülmesi dolayısıyla.

Bu yaptırım kararlarına ek olarak, Hazine Bakanlığı Yabancı varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Usmanov’la ilgili olarak bu karar kapsamına giren bir dizi tüzel kişiyle bazı faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmesi yönünde dört Genel Lisans Belgesi düzenlemeyi planlamaktadır. Düzenlenen genel lisans belgeleriyle ilgili ek bilgi için bu web sitesini ziyaret edin.

Yaptırımlardan Kaçınma İmkanının Sınırlandırılmashttps://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctionsı 

Bakanlık, uluslararası aktarma yoluyla yaptırımlardan kaçınma faaliyetinin kolaylaştırılmasına dahil olan 27 tüzel ve özel kişiyi yaptırım kapsamına almaktadır.

 • Yevgeniy Ivanovich Ditrikh (Ditrikh), daha önce 14024 sayılı Başkanlık Kararnamesiyle yaptırım kapsamına alınan Devlet Ulaştırma Kiralama Şirketi A.Ş.’nin (JSC GTLK) yöneticisi, yetkilisi, kıdemli icra kurulu başkanı ya da yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle Kısım 1(a)(iii)(C) gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır. Ditrikh,  JSC GTLK’nin genel müdürüdür.
  • Aşağıda adı geçen deniz taşıtları, JSC GTLK’nin menfaati olduğu bloke edilmiş mülkiyet olarak tanımlanmaktadır:
   • BALTIYSK
   • AVRORA ALTAIR
   • AVRORA REGUL
   • AVRORA SIRIUS
   • NAVIS 6
   • PETROTRANS 5902
   • VLADIMIR LATYSHEV
   • VICTOR ANDRYUKHIN
   • LEONID PESTRIKOV
   • NIKOLAI LEONOV
   • ALPHA HELIOS
   • ALPHA HERMES
   • VYACHESLAV ARSHINOV
   • GENNADY EGOROV
   • ALEXANDR DEEV
   • NIKOLAY ANISHCHENKOV
  • Artvin Maritime and Trade Ltd. Şti. (Artvin), daha önce Şubat 2023’te 14024 sayılı Başkanlık Kararnamesi gereği yaptırım kapsamına alınan tüzel kişi Polla Raiz OOO’ya ya da Pollo RAİZ OOO’yu desteklemek üzere madden yardım sağlamak, sponsorluğunu yapmak ya da mali, maddi ya da teknolojik destek sağlamaktan dolayı Kısım 1(a)(vi)(B) gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır. Artvin, Türkiye’de yerleşik deniz nakliyat şirketi olup, SDN’nin listesinde yer alan Rus deniz nakliyat şirketi POLA RAIZ’e maddi destek sağladığından şüphelenilmektedir.
  • Salda Management Maritime and Trade Ltd Şti de Polla Raiz OOO’ya ya da Pollo RAİZ OOO’yu desteklemek üzere madden yardım sağlamak, sponsorluğunu yapmak ya da mali, maddi ya da teknolojik destek sağlamaktan dolayı Kısım 1(a)(vi)(B) gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır. Salda, POLA RAIZ’e maddi destek sağladığından şüphelenilen Türkiye’de yerleşik bir deniz nakliyat firmasıdır.
  • Aşağıda adı geçen deniz taşıtları, Pola Raiz OOO’nun menfaati olduğu bloke edilmiş mülkiyet olarak tanımlanmaktadır:
 • ALARA
 • IPSALA
 • ULA
 • Novelco (Novelco) Ltd. Şti. Rusya Federasyonu denizcilik sektöründen faaliyet göstermesi ya da faaliyet göstermiş olması nedeniyle Kısım 1(a)(i) gereği yaptırıma tabi tutulmaktadır. Novelco, Rusya’da yerleşik yük sevkiyatı ve deniz nakliyatı yapan bir şirkettir.
  • Grigoriy Igorevich Grigoriev (Grigoriev), Novelco Yürütme Kurulu Başkanı olup Novelco’nun yöneticisi, yetkilisi, kıdemli icra kurulu başkanı ya da yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle Kısım 1(a)(iii)(C) gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır. Grigoriev, Rus şirketlerine ve üçüncü taraflara ait şirketlere ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlardan nasıl kaçınabilecekleri konusunda aleni bir şekilde tavsiyelerde bulunmuştur.

Grigoriev’in kontrolündeki aşağıda anılan tüzel kişiler Grigoriev’in mülkiyetinde ya da kontrolünde olmaları ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Grigoriev için ya da Grigoriev adına faaliyet gösterdikleri dolayısıyla Kısım 1(a)(vii) gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır:

 • Novelco Global Forwarding Ltd. Şti.
 • NDN Ltd Şti.
 • Smart Trading Transportation Industry and Trade Ltd. Şti.

Christodoulos Vassiliades Ağı

Bakanlık,  avukat Christodoulos Vassiliades’in ağını da yaptırım kapsamına almaktadır.  Vassiliades ile ağında bulunan tüzel ve özel kişiler, bir dizi Rus oligarkın kazanç sağlaması için hizmet vermiştir.

Christodoulos Georgiou Vassiliades (Vassiliades), Rusya Federasyonu Hükümeti yöneticisi, yetkilisi, kıdemli icra kurulu başkanı ya da yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle Kısım 1(a)(iii)(A) gereği ve 14024 sayılı Başkanlık Kararnamesi gereği bloke edilen Sherbank Investment Limited  yöneticisi, yetkilisi, kıdemli icra kurulu başkanı ya da yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle Kısım 1(a)(iii)(C) yaptırım kapsamına alınmaktadır. Vassiliades, Rus oligarkın kazanç sağlaması için hizmet vermiştir ve Birleşik Krallık tarafından da yaptırıma tabi tutulmaktadır.

 • Kyriaki Demetriou Kamperi (Kamperi),, Rusya Federasyonu Hükümeti yöneticisi, yetkilisi, kıdemli icra kurulu başkanı ya da yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle Kısım 1(a)(iii)(A) gereği ve 14024 sayılı Başkanlık Kararnamesi gereği bloke edilen Sherbank Investment Limited yöneticisi, yetkilisi, kıdemli icra kurulu başkanı ya da yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle Kısım 1(a)(iii)(C) yaptırım kapsamına alınmaktadır.  Kamperi, Vassiliades’e bağlı çok sayıda kuruluşun direktörü ya da azınlık hisse sahibi olarak listelenen Vassiliades’in kilit iş ortağıdır.
  • Christodoulos G. Vassiliades & CO. Ltd Şti. (CGV Ltd Şti.), Vassiliades’in mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Vassiliades için ya da Vassiliades adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla Kısım 1(a)(vii) gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır. CGV Ltd. Şti. Belize, Seyşeller, Britanya Virjin Adaları, Macaristan ve Yunanistan’da şubeleri bulunan Vassilides’in Kıbrıs’ta yerleşik hukuk firmasıdır.
  • Vassiliades & CO. UK Limited (Vassiliades UK) , Vassiliades ve Kampari’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Vassiliades ve Kampari için ya da Vassiliades ve Kampari adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla Kısım 1(a)(vii) gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır.
   • Anna Maria Vassiliades (Anna Maria), Vassiliades UK’in yöneticisi, yetkilisi, kıdemli icra kurulu başkanı ya da yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle Kısım 1(a)(iii)(C) gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır. Anna Maria, Vassiliades’in yetişkin kızıdır.
  • Vassiliades & CO. Malta Limited (Vassiliades Malta) Vassiliades’in mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Vassiliades için ya da Vassiliades adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla Kısım 1(a)(vii) gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır.
  • Aşağıdaki ilave tüzel kişiler, Vassiliades’in mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Vassiliades için ya da Vassiliades adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla Kısım 1(a)(vii) gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır:
   • Ionics Nominees Limited
   • Ledra Nominees Limited
   • Ledra Trustees Limited
   • Ledra Trustee Services Limited
  • Giorgos Vassiliades, Vassiliades’in yetişkin oğlu olup, Vassiliades’in eşi ya da yetişkin çocuğu sıfatıyla Kısım 1(a)(v) gereği yaptırıma tabi tutulmaktadır.

Aleksei Bashkirov Ağı

Bakanlık, Norilsk Nickel yönetim kurulu üyesi Aleksei Bashkirov’un ağını yaptırım kapsamına almaktadır Bashkirov’un ve sahibi olduğu ya da kontrol ettiği tüzel kişilerin yaptırım kapsamına alınması, Norils Nickel’in bloke edilmesine yol açmayacaktır.

 • Aleksei Vladimirovich Bashkirov (Bashkirov), Rusya Federasyonu metal ve madencilik sektöründe faaliyet göstermesi ya da faaliyet göstermiş olması nedeniyle yaptırım kapsamına alınmaktadır. Bashkirov, Norilsk Nickel yönetim kurulu üyesidir ve birçok yabancı ülke yetki alanına giren yatırım ve holding şirketlerinin mülkiyetini ve kontrolünü elinde bulundurmaktadır.
  • Aşağıdaki tüzel kişiler, Bashkirov’un mülkiyetinde ya da kontrolünde olmaları ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Vassiliades için ya da Vassiliades adına faaliyet gösterdiklerinin görülmesi dolayısıyla Kısım 1(a)(vii) gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır
   • WCP Management Company LTD, Bashkirov’un mülkiyetinde ya da kontrolünde bulunan BAE’de faaliyet gösteren yeni bir yatırım şirketidir.
   • Headey Investments Limited,. Bashkirov’un mülkiyetinde ya da kontrolünde bulunan Kıbrıs’ta yerleşik bir tüzel kişidir.
   • Waldau Investments Limited Bashkirov’un mülkiyetinde ya da kontrolünde bulunan Kıbrıs’ta yerleşik bir tüzel kişidir.
   • Translineinvest Ltd. Şti., Bashkirov’un mülkiyetinde ya da kontrolünde bulunan Moskova’da yerleşik bir tüzel kişidir.
   • Alayne Investment Limited, Bashkirov’un mülkiyetinde ya da kontrolünde bulunan Kıbrıs’ta yerleşik bir tüzel kişidir
   • Ironhill Holdings Limited Bashkirov’un mülkiyetinde ya da kontrolünde bulunan Kıbrıs’ta yerleşik bir tüzel kişidir
   • Masterskill Investments Limited, Ironhill Holdings Limited’in mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Ironhill Holdings Limited. için ya da Ironhill Holdings Limited.  adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla Kısım 1(a)(vii) gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır. Masterskill Investments Limited, Ironhill Holdings Limited kanalıyla Bashkirov’un mülkiyetinde ya da kontrolünde bulunan Kıbrıs’ta yerleşik bir tüzel kişidir.

Ukrayna’daki Huzuru ve Güvenliği Baltalamaya Yönelik Faaliyetler

Bakanlık, Amerika Birleşik Devletlerinin, Amerika Birleşik Devletleri’nin müttefiklerini ya da ortaklarının huzurunu, güvenliğini, siyasi istikrarını ya da toprak bütünlüğünü Rusya Federasyonu Hükümeti için ya da lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak baltalamaya yönelik faaliyetlerden sorumlu olması ya da bu faaliyetlere suç ortağı olarak iştirak etmesi ya da doğrudan ya da dolaylı olarak bu faaliyetlerin içinde yer alması ya da içinde yer alma girişiminde bulunması dolayısıyla  Kısım 1(a)(ii)(F) gereği aşağıdaki tüzel kişileri yaptırım kapsamına almaktadır.

 • Tüm Rusya Çocuklar ve Genç Askeri Yurtseverler Sosyal Hareketi Gençlik Ordusu – Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerinde okul çağındaki çocukları askerleştirip çocuklara propaganda yapmaktan sorumlu, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu’nun oluşturduğu bir girişim.
 • Kırım Cumhuriyeti Kırım Yurtseverler Merkezi Devlet İlave Eğitim Bütçe Kurumu-
 • Amacı, gençlere, Rus Silahlı Kuvvetleri’nde hizmete hazırlamak için “askeri-yurtseverlik eğitimi” vermek olan bir kuruluş.

Rusya’nın Savunma Sektörü Faaliyetlerinin Hedef Alınması

Bakanlık, Kremlin’in savaş girişimlerinde yer alan iki tüzel kişiyle bir özel kişiyi yaptırım kapsamına almaktadır.

 • China HEAD Aerospace Technology Company, PMC Wagner ve Yevgeniy Prigozhin ile bağlantılı tüzel kişilere Ukrayna’daki yerlerin uydu görüntülerini sağlayan ÇHC’de yerleşik uydu görüntüsü satıcı firması. China HEAD, daha önce 14024 sayılı Başkanlık Kararnamesi gereği yaptırım kapsamına alınan Prigozhin’in mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Prigozhin için ya da Prigozhin adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla Kısım 1(a)(vi)(B) uyarınca yaptırım kapsamına alınmaktadır.
 • Patriot PMC, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile bağlantılı olan ve Prigozhin’in PMC Wagneriyle rekabet halinde bulunan firma. Patriot PMC, Rusya Federasyonu savunma ve ilgili askeri malzeme sektöründe faaliyet göstermesi ya da faaliyet göstermiş olması dolayısıyla Kısım 1(a)(i) gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır.
 • Marat Khusnullin, işgal altındaki Ukrayna’da orduyla ilişkili altyapı geliştirme faaliyetlerinde yer almış olup, Rusya Federasyonu Hükümeti yöneticisi, yetkilisi, kıdemli icra kurulu başkanı ya da yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle Kısım 1(a)(iii)(A) gereği ve 14024 sayılı Başkanlık Kararnamesi gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır.

Rosatom’a Getirilen Kısıtlama

Bakanlık, devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un bünyesinde yer alan beş tüzel kişiyle bir özel kişiyi yaptırım kapsamına almaktadır. Nükleer enerji sektörü de dahil olmak üzere enerji ihracatlarını küresel ölçekte müşterilerine siyasi ve ekonomik baskı yapmak için kullanması gerekçesiyle Rosatom’a kısıtlama getirmek üzere kurumu yaptırım kapsamına almaktayız.

Aşağıdaki tüzel kişiler, Kısım 1(a)(i) gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır:

 • Federal Bilim ve Üretim Merkezi “M.V. Protsenko Başlangıç Üretim Derneği”: Rusya Federasyonu savunma ve ilgili askeri malzeme sektöründe faaliyet göstermesi ya da göstermiş olması dolayısıyla.  Protsenko, nükleer tesisler için karmaşık teknolojiler geliştirip ürettiğini bildirmektedir.

Aşağıdaki tüzel kişiler, Kısım 1(a)(i) gereği yaptırım kapsamına alınmaktadır:

 • Rusatom Overseas A.Ş.: Rusya Federasyonu Hükümeti’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Rusya Federasyonu Hükümeti için ya da Rusya Federasyonu Hükümeti adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla.

Rusatom Overseas, Rosatom’un yurtdışındaki nükleer enerji santral portföyünü geliştirmek ve Rusya’nın küresel nükleer pazarında öncü konumunu sürdürmek şeklinde beyan ettiği hedefleriyle Rosatom’un kurumsal gelişiminde yer almıştır.

 • Evgeny Pakermano, Rusatom Overseas’in Başkanı: Rusatom Overseas’in yöneticisi, yetkilisi, kıdemli icra kurulu başkanı ya da yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle.
 • Kovrov Mechanical Plant PJSC (KMZ): Rusya Federasyonu Hükümeti’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Rusya Federasyonu Hükümeti için ya da Rusya Federasyonu Hükümeti adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla. KMZ, gaz santrifüjü imalatı faaliyeti yürütmekte ve özel nükleer ekipman bileşenleri ve yedek parçaları da temin etmektedir.
 • Vladimir Tochmash A.Ş.: Rusya Federasyonu Hükümeti’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Rusya Federasyonu Hükümeti için ya da Rusya Federasyonu Hükümeti adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi. Tochmash, diğer faaliyetlerinin yanı sıra, gaz santrifüjlerinde ve nükleer santral tesislerinde kullanılmak üzere uzman imalat ekipmanı konusunda faaliyet gösterdiğini belirtmektedir.
 • Nauchno-Issledovatelsky i Konstruktorsky Institut Montazhnoy Tekhnologii Atomstroy A.Ş. (NIKIMIT): Rusya Federasyonu Hükümeti’nin mülkiyetinde ya da kontrolünde olması ya da doğrudan ya da dolaylı olarak Rusya Federasyonu Hükümeti için ya da Rusya Federasyonu Hükümeti adına faaliyet gösterdiğinin görülmesi dolayısıyla. NIKIMIT, teknolojilerin nükleer tesisler için geliştirilip uygulanması, devreden çıkarılmış nükleer tesislerin demontajı ve nükleer tesislerin devreden çıkarılmasıyla ilgili yeni altyapının inşası alanlarında faaliyet göstermektedir. 

YAPTIRIMLARIN SONUÇLARI

Bugün alınan karar sonucunda ve 14024 sayılı Başkanlık Kararnamesi gereği, yukarıda anılan yaptırım kapsamına alınmış kişilerin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ya da ABD’li kişilerin mülkiyetinde ya da kontrolünde bulunan tüm mal varlıkları bloke edilmiştir ve Hazine Bakanlığı bünyesindeki OFAC’a bildirilmelidir. Buna ek olarak, bloke edilen bir ya da daha fazla kişinin sahibi olduğu mülkiyetin yüzde 50’sini ya da daha fazlasını doğrudan ya da dolaylı olarak bloke edilen elinde bulunduran tüm özel ya da tüzel kişiler de bloke edilmiştir. ABD’li kişilerin ya da Yaptırım kapsamına alınan ya da bloke edilen kişilere ait mal varlıklarıyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri sınırları dahilinde bulunan (ya da ABD’yi transit geçen) kişilerin yürüttüğü tüm işlemler, OFAC’ın düzenlediği genel ya da özel bir lisans ile izin verilmediği ya da muaf tutulmadığı sürece yasaklanmıştır. Bu yasaklamalar kapsamında, bloke edilen kişi tarafından, bloke edilen kişiye yönelik olarak ya da bloke edilen kişinin yararına her tür katkının yapılması ya da kaynak, mal ya da hizmet sağlanması ile bu kişinin yapacağı her tür katkının ya da sağlayacağı kaynağın, malın ya da hizmetin alınması girmektedir.