Büyükelçi Bass’ın Basın Özgürlüğüne İlişkin Açıklaması

Ambassador Bass's Statement on Media Freedom

16 Eylül 2015

Burada bulunmaktan ve kanımca demokratik toplumların en önemli parçalarından birini teşkil eden yaptığınız bu işe tanıklık etmekten ne kadar mutlu olduğumu belirtmek isterim. Mensubu olduğunuz bu meslek, demokratik toplumların canlılığı ve kalitesi açısından son derece büyük önem taşıyor. Sizler, yurttaşlarınıza toplumda olup bitenler, politika tercihleri ve karşı karşıya kalınan zorluklara ilişkin türlü bilgiler ve görüşler sağlıyorsunuz. Bizim bakış açımıza göre, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü evrensel haklardır ve sağlıklı, canlı, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarıdır.Ambassador John Bass' Hurrıyet Newspaper visit

Bugün, bu hakların ne kadar önemli olduğunu ve söz konusu hakların demokratik toplumlarda özgürce kullanılabilmesi gerektiğine dair güçlü inancımızı hepinize ifade etmek için buradayım. Şahsen, tarihi açıdan kritik bir dönemden geçen bu toplumda olup bitenleri anlayabilmeme sağladığınız katkıları takdirle karşılıyorum.  Burada profesyonel gazetecilerle bir arada olmak benim için hem mutluluk verici, hem de bir ayrıcalık.”