Dışişleri Bakanı Blinken’ın Açıklaması: ABD’nin Türkiye ve Suriye’de Yürütülen Deprem Sonrası Acil Yardım Çalışmalarına Verdiği Destek

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Bakanlık Sözcülüğü  

  

DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONY J. BLINKEN’IN AÇIKLAMASI  

9 Şubat 2023  

6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve Türkiye’nin güneydoğusunu ve Suriye’nin kuzeyini vuran depremler milyonlarca insana yıkım yaşatmıştır. Gerçekleşen ilk depremi takip eden birkaç saat içerisinde Amerika Birleşik Devletleri, Başkan Biden’ın talimatıyla, Türk Müttefiklerimiz ve Suriye’deki ortak kuruluşlarla yakın bir koordinasyon içinde hayat kurtarıcı yardımın acilen sağlanması için federal kurumları ve ortakları süratle seferber etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı insani yardım çalışmalarımıza öncülük etmektedir ve en önemli önceliğimiz de enkaz altında kalan kişilere yönelik arama ve kurtarma operasyonlarının gerçekleştirilmesidir.  

Büyükelçilik ve Konsolosluk ekiplerimizin yürüttüğü muazzam çalışmalara destek olmak üzere Pazartesi’den bu yana yüzlerce ek ABD personeli hayat kurtarmak ve ihtiyaç halindeki kişilere yardımcı olmak amacıyla bölgeye ulaşmıştır. Bugün bu çabaları desteklemek amacıyla 85 milyon dolarlık acil insani yardım yapılacağını duyurduk. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı’na bağlı Afet Yardım ve Müdahale Ekibi şu an Türkiye’nin güneyinde yoğun bir çalışma yürütmektedir. En iyi şekilde eğitilmiş iki Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi depremden en fazla zarar gören yerlerden biri olan Adıyaman’da Türkiye’nin yürüttüğü kurtarma çalışmalarına destek olmak için faaliyet göstermektedir.  Bu ekiplerin özel ekipmanı ve arama ve kurtarma köpekleri bulunmaktadır. Bu ekiplerde acil durum yöneticileri, tehlikeli madde teknisyenleri, mühendisler, lojistik uzmanları, sağlık görevlileri ve acil durum planlayıcıları da yer almaktadır.  

Türkiye ve Suriye’deki insani yardım ortaklarımız, gıda, su, kalacak yer, sağlık hizmeti gibi kritik acil durum yardımı ile arama ve kurtarma çalışmalarına yönelik destek personeli sağlamaktadır. ABD’den gelen helikopterler, arama ekiplerini bu ekiplere en çok ihtiyaç duyulan sahalara taşıyarak hava yoluyla nakil faaliyeti yürütmektedir.  

Yardımın Suriye’nin kuzeybatısına aktarılabilmesi için sınırı yeniden açan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne müteşekkiriz ve ilk BM yardım konvoyunun da bugün Bab el Hava geçiş noktası yoluyla bölgeye ulaştığına dair haberleri memnuniyetle karşılamaktayız. Esad rejimini, yardımın tüm sınır geçiş noktalarından gerçekleştirilmesine derhal izin vermeye, yardımın depremden etkilenen bölgelere dağıtılmasına imkan sağlamaya ve insani yardımın hiçbir istisna olmaksızın Suriye’de ihtiyaç halindeki tüm insanlara ulaştırılmasına müsaade etmeye çağırıyoruz.  

Amerika Birleşik Devletleri, bedeli ne olursa olsun, ne kadar sürerse sürsün Türkiye’de ve Suriye’de bu depremlerden etkilenenlere gerekli yardımı sağlamak amacıyla elinden gelen her şeyi yapma kararlılığını sürdürecektir.  

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Suriye halklarını desteklemeye devam edecektir ve kendilerine büyük ölçüde ihtiyaç duyulan bu dönemde uluslararası ortaklarımızın sağladığı desteği de memnuniyetle karşılamakta ve teşvik etmektedir.