Dünya Basın Özgürlüğü Günü

Secretary Tillerson 750

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı
Basın Sözcülüğü
3 Mayıs 2017

Bugün, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, özgür basının temel ilkelerini dünyanın her yerinde teşvik etme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Onlar olmasaydı duyamayacağımız hikayeleri anlatmak için yorulmadan, çoğu zaman da ciddi kişisel riskler alarak çalışan tüm erkek ve kadınları saygıyla selamlıyoruz. Onlar, demokratik değerlerin ve ideallerin muhafızlarıdır.

Amerika Birleşik Devletleri, basın özgürlüğünün savunulması ve korunması konusunda güçlü bir geçmişe sahiptir. ABD Dışişleri Bakanlığı, basın çalışanları için gelişim ve değişim programları sunmakta, internette serbest bilgi ve düşünce akışını desteklemekte ve gazetecileri güvende tutmak için gerekli araç ve kaynakları sağlamaktadır.

Özgür ve açık toplumların temelinde etik ve şeffaf habercilik yatar. Bu habercilik, hesap verebilirliği teşvik eder ve toplumsal tartışma alanı yaratır. İyi yönetişim, güçlü sivil toplum ve açık ve özgür bir basın temeli üzerine kurulmuş toplumlar daha müreffeh, istikrarlı ve güvenli olurlar.