Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

Rex W. Tillerson
A.B.D. Dışişleri Bakanı
22 Kasım, 2017

 

Amerika Birleşik Devletleri, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve bu güne eşlik eden Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Gün Aktivizm programları vesilesiyle kadınların ve kız çocuklarının şiddetsiz bir hayat sürme haklarını savunma yönündeki taahhüdünü teyit eder.

Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Gün Aktivizm, zorla ve çocuk yaşta yapılan evlilikler, aile içi şiddet ve insan ticaretinin her türü de dahil olmak üzere kadına şiddete küresel boyutta dikkat çekmeyi amaçlayan bir kampanyadır. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin küresel barış ve güvenliği baltaladığını biliyoruz. Bu şiddet, aileleri ve toplulukları birleştiren toplumsal dokuyu aşındırmasının yanı sıra, ülkelerin toplumsal istikrar ve ekonomik kalkınmaya ermesini de engeller.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nü tesis etmesinin üzerinden neredeyse yirmi yıl geçtikten sonra bile kadına şiddetin cinsiyetler arası eşitliğin sağlanmasına karşı inatçı bir tehdit ve engel teşkil etmeyi sürdürdüğünü görmekteyiz. Şiddet yanlısı aşırılıkçı grupların kadına şiddeti, kadınlara baskı uygulama, saflarına yeni teröristler katma ve toplulukları damgalama aracı olarak kullanması ABD için bilhassa endişe vericidir. Terör örgütlerinin, saflarına katılmaya zorlama, cinsel istismar ve kadınlar ve kız çocuklarının seks ticaretine alet edilmesini de kapsayan taciz faaliyetlerini kınıyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri’nin kadınlar için eşitliğe verdiği destek asla sarsılmayacaktır. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete küresel boyutta son verme ve kadınların ve kız çocuklarının eşit hak ve fırsatlara sahip olmasını sağlama çalışmalarımızı, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve dünyanın farklı yerlerindeki sivil toplum ile ortaklık içinde sürdüreceğiz. Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Gün Aktivizm etkinlikleri boyunca, tüm hükümetleri kadına şiddete son verme yönündeki ortak sorumluluğumuzu bizimle birlikte yerine getirmeye çağırıyoruz.