Genel Bakış

Genel Bakış

Konsolosluk, Türkiye misyonunun hedeflerine birkaç şekilde katkıda bulunmaktadır: en önemlisi, bölgemizde bulunan Amerikan vatandaşlarına koruma ve hizmetler -pasaport işlemleri, doğum belgeleri ve diğer resmi dokümanları – sağlamaktadır. Ek olarak, Konsolosluk, eğitim ve kültür gibi ortak ilgi alanlarımızla ilgili çalışmalar yaparak A.B.D.-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye katkıda bulunmaktadır. Konsolosluk aynı zamanda, Ankara’da temsilcilikleri bulunan A.B.D. Dış Ticaret Müsteşarlığı ve A.B.D. Tarım Müsteşarlığı ile ortak çalışma içerisinde, ticaret ve ekonomik ilişkileri de geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bunlara ek olarak, A.B.D. Türkiye’deki demokrasinin gelişmesi ve insan haklarının korunması konularını dile getirmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için, dünyadaki diplomasi pratiğine uygun bir şekilde, Konsolosluk çalışanları bölgedeki politik ve ekonomik gelişmeleri, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle düzenli olarak görüşmek suretiyle, takip ederler.