Eski Büyükelçiler

Büyükelçi David M. Satterfield
Atama: 27 Haziran 2019
Görevin Sona Ermesi: 7 Ocak 2022

Büyükelçi John Bass
Atama: 10 Ekim 2014
Görevin Sona Ermesi: 15 Ekim 2017

Büyükelçi Francis J. Ricciardone, Jr.
Atama: 1 Ocak 2011
Görevin Sona Ermesi: 7 Temmuz 2014