ABD Dışişleri Bakanlığı Sosyal Medya Kullanım Koşulları

 1. Kullanım Koşullarının Kabulü

ABD’nin Türkiye Temsilcilikleri sosyal medya sayfalarına hoş geldiniz. ABD Dışişleri Bakanlığı bu hizmeti size işbu Kullanım Koşulları uyarınca sağlamaktadır; bu kurallar ABD Dışişleri Bakanlığı ya da ABD’nin Türkiye Temsilcilikleri tarafından size bildirmeksizin güncellenebilir.

 1. Amaç

Bu sayfaların amacı, programlar ve etkinlikler hakkında bilgi sağlamaktır. Yaptığınız yorumları memnuniyetle karşılamakla birlikte, başkalarını rencide edebilecek veya sayfanın içeriği ile alakasız yorumları; azmettirme, reklam ya da herhangi bir finansal, ticari veya hükümet dışı kuruluşun reklamını içeren paylaşımları; yasa dışı faaliyetleri aşılayan ya da teşvik eden yorumları; aynı kullanıcı tarafından arka arkaya yapılan konu dışı paylaşımları; birden fazla kullanıcının kopyalayıp yapıştırdığı mükerrer paylaşımları silme hakkımız saklıdır.   Bu sayfa, siyasi tartışmalar yapmaya yönelik bir sayfa değildir.

 1. Hizmet tanımı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram sayfaları, üyelerine video ve fotoğraf paylaşımı, topluluk blog’una, tartışma forumuna, mesaj ve sohbet özelliklerine ve ABD vatandaşlarına yönelik duyurulara erişim de dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli özellikler sunar. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Türkiye Temsilciliği sosyal medya hesaplarının özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

 1. Facebook Gizlilik Politikası

Facebook ve bu sayfayı kullanarak veya bunlara erişim sağlayarak, Facebook Gizlilik Politikası’nda yer verilen uygulamaları kabul etmiş olursunuz. Facebook’un Gizlilik Politikası hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.facebook.com/terms.php#/policy.php

Facebook Tarafından Toplanan Bilgiler

Facebook’u ziyaret ettiğinizde, onlara iki tür bilgi sağlarsınız: sizin bilerek verdiğiniz, Facebook’un topladığı kişisel bilgiler ve web sitesi ile etkileşimlerinizin sonucu Facebook tarafından toplanan web site bilgileri.

Facebook’ta hesap oluşturduğunuzda, adınız, eposta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, cinsiyetiniz, gittiğiniz okullar ve verdiğiniz diğer kişisel ya da tercih bilgileri gibi bilgileri onlara sağlamış olursunuz. ABD’nin Türkiye Temsilcilikleri, Facebook tarafından hesabınız için saklanan bilgilerin dışında bu kişisel bilgileri ya da diğer üyelik bilgilerini herhangi bir şekilde saklamamaktadır.

Facebook Kullanım Koşulları çerçevesinde tanımlanmış olan kullanıcı içeriklerinizi sitede paylaşırken riskin size ait olduğunu kabul etmiş olursunuz. Facebook, sayfanıza erişimi kısıtlayan gizlilik seçenekleri sunsa da, hiçbir güvenlik önleminin mükemmel ya da aşılamaz olmadığını unutmayın. Sayfa ya da bilgilerinizi paylaşmayı seçtiğiniz diğer kullanıcıların eylemlerini kontrol edemeyiz. Bu nedenle, Site’de paylaştığınız kullanıcı içeriğinin yetkisiz kişiler tarafından görülmeyeceğini garanti edemeyiz ve etmiyoruz.

 1. Güvenlik

ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD İstanbul Başkonsolosluğu ve/ya ABD Adana Konsolosluğu Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram sayfalarına katılım isteğe bağlıdır. Oturumunuzun gizliliğinizi korumak sizin sorumluluğunuzdadır, oturumunuz sırasında meydana gelen tüm eylemlerin sorumluluğu tamamıyla size aittir. (a) Oturum ya da hesabınızın izinsiz kullanımı ya da herhangi bir güvenlik ihlalinin meydana gelmesi durumunda topluluk yöneticisini derhal bilgilendirmeyi ve (b) her oturumun sonunda hesabınızdan mutlaka çıkacağınızı kabul etmiş olursunuz. ABD Dışişleri Bakanlığı bu paragrafta yazılanlara uyulmaması durumunda oluşacak herhangi bir kayıp ya da zarardan mesul tutulamaz ve tutulmayacaktır.

 1. Üye yükümlülükleri

İster herkese açık paylaşılsın, ister özel olarak iletilsin, her türlü bilgi, veri, mesaj ya da diğer materyalin (“İçerik”) tüm sorumluluğu içeriği oluşturan kişiye aittir. Bu da, gönderdiğiniz, eposta olarak yolladığınız, ilettiğiniz ya da farklı yollarla site üzerinde erişime açtığınız içerikten ABD Dışişleri Bakanlığının değil, sizin sorumlu olduğunuz anlamına gelmektedir. Aşağıda belirtilen durumlar dışında, paylaşılan içeriğin kontrolü ABD Dışişleri Bakanlığında değildir; buna bağlı olarak, Bakanlık bu gibi içeriğin doğruluğu, tutarlılığı ya da kalitesini garanti edemez. Bu hizmeti kullandığınızda rahatsız edici, uygunsuz ya da nahoş içeriğe maruz kalabileceğinizi kabul etmiş olursunuz. ABD Dışişleri Bakanlığı, herhangi bir içerik hatası ya da eksiği veya gönderdiğiniz, eposta olarak yolladığınız, ilettiğiniz ya da farklı yollarla site üzerinde erişime açtığınız içerikten kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da zarar da dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir içerikten hiçbir suretle mesul tutulamaz.

Bu siteyi:

 • Yasa dışı, zarar verici, tehditkar, suistimal edici, taciz niteliği taşıyan, kinayeli, karalayıcı, kaba, müstehcen, iftira niteliği taşıyan, bir başkasının özel hayatına tecavüz eden, nefret dolu veya ırk, etnik köken veya diğer yönlerden rahatsız edici herhangi bir içeriği göndermek, eposta olarak yollamak, iletmek ya da farklı yollarla site üzerinde erişime açmak;
 • 18 yaşın altında çocuklara herhangi bir şekilde zarar vermek;
 • Herhangi bir özel ya da tüzel kişinin kimliğini kullanmak;
 • Site aracılığıyla iletilen içeriğin kaynağını saklamak amacıyla sahte sayfa başlığı kullanmak ya da belirleyici herhangi bir özelliği manipüle etmek;
 • İstihdam ilişkileri veya gizlilik sözleşmeleri altında öğrenilen ya da verilen içeriden alınan bilgi, mülkiyete dair ya da gizli bilgi gibi, kanun, sözleşme ya da güvene dayalı ilişkilerin altında erişime açmaya hakkınızın olmadığı içeriği göndermek, eposta olarak yollamak, iletmek ya da farklı yollarla site üzerinde erişime açmak;
 • Herhangi bir tarafın herhangi bir patent, marka, mesleki sır, telif ya da mülkiyet hakkını (“Haklar”) ihlal eden içeriği göndermek, eposta olarak yollamak, iletmek ya da farklı yollarla erişime açmak;
 • Teklifsiz ya da onaysız olarak reklam, tanıtım malzemesi, “istenmeyen posta”, “spam”, “zincirleme mektup”, “piramit satış sistemi” veya diğer türden talepleri göndermek, eposta olarak yollamak, iletmek ya da farklı yollarla erişime açmak;
 • Herhangi bir bilgisayar yazılımı, donanımı ya da telekomünikasyon ekipmanının işlerliğini sekteye uğratma, yok etme veya sınırlama amacıyla tasarlanmış yazılım virüsleri veya farklı bilgisayar kodları içeren materyali göndermek, eposta olarak yollamak, iletmek ya da farklı yollarla erişime açmak;
 • Normal diyalog akışını sekteye uğratmak veya diğer kullanıcıların etkileşimini olumsuz etkileyecek bir tavır sergilemek;
 • Siteye veya siteye bağlı sunucu veya ağlara müdahale etmek veya faaliyetlerini sekteye uğratmak ya da siteye bağlı ağların şart, prosedür, politika veya kurallarını ihlal etmek;
 • Yürürlükteki yerel, eyalet, ulusal ya da uluslararası herhangi bir kanunu kasıtlı ya da kasıtsız olarak çiğnemek;
 • Birini takip ederek rahatsız etmek (stalking) veya farklı şekilde taciz etmek; ya da
 • Diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamak ya da saklamak
  için kullanmayacağınızı kabul etmiş olursunuz.

ABD Dışişleri Bakanlığının paylaşılan içeriği önceden inceleyerek elemediğini, ancak yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığının ve görevlendirdiği memurların siteler aracılığı ile erişime açılan içeriği takdir yetkilerini kullanarak düzenleme, kaldırma, reddetme ya da taşıma (zorunluluğuna değil) hakkına sahip olduğunu kabul etmiş olursunuz. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, ABD Dışişleri Bakanlığı ve görevlendirdiği memurlar işbu Kullanım Koşulları’nı çiğneyen ya da nahoş içerikleri kaldırma hakkına sahiptir. İçeriğin doğruluğuna, tutarlılığına ya da kullanışlılığına güven dahil, paylaştığınız içeriğin kullanımı ile ilgili tüm riskleri değerlendirip sorumluluğunu almayı kabul etmiş olursunuz.

ABD Dışişleri Bakanlığının sitedeki içeriği saklayabileceğini ve (a) yasal süreçlere uymak; (b) işbu Kullanım Koşulları’nı uygulamak; (c) herhangi bir içeriğin üçüncü bir şahsın haklarını ihlal ettiği iddialarını yanıtlamak ya da (d) ABD Dışişleri Bakanlığının, kullanıcıların ve kamu haklarını, mülkünü ve kişisel güvenliğini muhafaza etmek için yasaların gerektirdiği veya içeriğin saklanması ya da ifşa edilmesi yönünde makul gereklilik olduğuna kanaat getirdiği takdirde ifşa edebileceğini kabul etmiş olursunuz:

Paylaştığınız içerik dahil, tüm sitedeki işlem ve aktarma süreci kapsamında (a) birçok ağ üzerinden aktarma yapılabileceğini; (b) bağlanılan ağlar ya da cihazların teknik koşullarına uyup adapte olmak amacıyla değişiklikler yapılabileceğini kabul etmiş olursunuz.

Sayfa üzerinden, herhangi bir bireye, gruba ya da ülkeye karşı şiddet ifadesi ya da tasviri içeren içerik paylaştığınız takdirde ABD Dışişleri Bakanlığının bu olayı ve içeriği emniyet teşkilatının ilgili birimine bildireceğini kabul etmiş olursunuz.

 1. Uluslararası kullanıcılar için özel ikaz

İnternetin küresel doğasını kabul ediyor ve çevrimiçi yükümlülükler ve makul içeriğe dair tüm yerel kurallara uymayı kabul etmiş olursunuz. Bilhassa, Amerika Birleşik Devletleri ya da yaşadığınız ülkeden gönderilen teknik verilerin aktarımı ile ilgili tüm uygulanabilir yasalara uymayı kabul etmiş olursunuz.

 1. Sayfada paylaşılan ya da paylaşılmak üzere erişime açılan içerik

ABD Dışişleri Bakanlığı sayfada paylaşılan ya da paylaşılmak üzere erişime açılan içerik üzerinde mülkiyet hakkı talep etmemektedir. Bakanlık yalnızca yine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bu sayfada paylaşılmak üzere üretilen içeriğin üzerinde mülkiyet hakkı iddia etmektedir. Üçüncü şahıs bağlantıları ya da makaleler gibi üçüncü şahıslara ait diğer içeriğin eklenmesi konusunda sorumluluk almaz.

 1. Tazmin politikası

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakanlığa bağlı kuruluşları, yetkililerini, memurlarını, hibelerinden yaralanan kişi/kuruluşları ya da diğer ortaklarını tazmin edeceğinizi ve gönderdiğiniz, paylaştığınız, ilettiğiniz ya da sayfa aracılığı ile erişime açtığınız içerik, sayfayı kullanımınız, sayfayla bağlantınız, Kullanım Koşulları’nı çiğnediğiniz ya da herhangi birinin haklarını ihlal ettiğiniz için, avukat ücreti de dahil olmak üzere, üçüncü bir şahıs tarafından iddia edilen haklar ya da bulunulan taleplerden sorumlu tutmayacağınızı kabul etmiş olursunuz.

 1. Hizmetin yeniden satışı yasaktır

Bu sayfanın herhangi bir kısmını, sayfa kullanımını ya da sayfaya erişimi ticari amaçlar için yeniden üretmeyeceğinizi, çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, yeniden satmayacağınızı ya da suistimal etmeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz.

 1. Kullanım ve veri saklama genel koşulları

ABD Dışişleri Bakanlığının, paylaşımlar ve yüklenen diğer içeriğin sayfada tutulacağı azami gün sayısı ve belirli bir süre içerisinde sayfaya kaç kere (ve ne süreyle) erişim sağlayabileceğiniz gibi, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, belirli genel kullanım kuralları ve kısıtlamaları getirebileceğini kabul etmiş olursunuz. Site aracılığıyla erişime açılan mesajların, diğer iletilerin ya da içeriğin silinmesi ya da saklanmasında çıkan sorunlardan ABD Dışişleri Bakanlığının sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının, yetkili tek kurum olarak, bu genel kullanım kuralları ve kısıtlamalarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tuttuğunu da kabul etmiş olursunuz.

 1. Hizmette değişiklik yapma koşulları

ABD Dışişleri Bakanlığı bu sayfayı (ya da sayfanın herhangi bir kısmını) gerek görülen herhangi bir zamanda ya da muhtelif zamanlarda kalıcı ya da geçici olarak değiştirme ya da kaldırma hakkını saklı tutar. Sayfanın değiştirilmesi, faaliyetlerinin durdurulması ya da kaldırılması durumunda ABD Dışişleri Bakanlığının size ya da üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş olursunuz.

 1. Engellenme koşulları

ABD Dışişleri Bakanlığının, yetkili tek kurum olarak, sayfaya erişiminize son verebileceğini; kullanılmama veya Kullanım Koşulları hükümlerini ya da ruhunu ihlal etme ya da bu hüküm ve ruha aykırılık da dahil olup bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde herhangi bir içeriği kaldırabileceğini kabul etmiş olursunuz. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, yetkili tek kurum olarak, sayfanın veya sayfanın herhangi bir kısmının faaliyetlerini durdurma hakkına sahiptir. İşbu Kullanım Koşulları kapsamında, sayfaya erişiminizin ihtar verilmeksizin engellenebileceğini, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sayfaya erişiminizi derhal durdurabileceğini tasdik ve kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, siteye erişiminizin engellenmesi nedeniyle, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın size ya da herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş olursunuz.

 1. Bağlantılar

ABD’nin Türkiye Temsilcilikleri sosyal medya sayfaları ya da üçüncü şahıslar diğer sayfa ya da kaynaklara bağlantı sağlayabilirler. ABD Dışişleri Bakanlığının bu dış sayfa veya kaynaklar için herhangi bir biçimde sorumlu tutulamayacağını, bu sayfa veya kaynaklarda bulunan herhangi içerik, reklam, ürün veya diğer malzemeyi desteklemediğini, bunlar nedeniyle yükümlü ya da sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş olursunuz. Bunun gibi herhangi bir sayfa ya da kaynakta geçen ya da bunun gibi herhangi bir sayfa ya da kaynak aracılığıyla erişilen içerik, ürün ya da hizmetin kullanımı ya da bunlardan yararlanılması nedeniyle meydana gelen ya da geldiği iddia edilen herhangi bir hasardan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu ya da yükümlü tutulamayacağını da kabul etmiş olursunuz.

Sosyal medya, hesapları diğer sayfalara yönlendiren bağlantılar içerebilir. ABD Dışişleri Bakanlığı, diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarından sorumlu tutulamaz. Sizi, sayfamızdan ayrıldığınızda tanımlama bilgilerinizi saklayan her bir sitenin gizlilik ilkelerini okumaya teşvik ediyoruz.

 1. İngilizce ve Türkçe Kullanımı

Üyelerin işbu Kullanım Koşulları’na uyduğundan emin olmak için, ABD’nin Türkiye Temsilciliklerinin sosyal medya sayfalarında İngilizce ve Türkçe dilleri kullanılmaktadır. Bunların dışındaki dillerde yapılan içerik paylaşımları kaldırılabilir. Bir üyenin başka bir dilde paylaşım yapmak istemesi durumunda, içeriğin İngilizce çevirisi de hatasız olarak verilmelidir.

Kullanım Koşulları, Bilgilendirme ve Değişiklikler

Gizlilik İlkeleri ve Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Değişiklik yapmamız durumda bu değişiklikleri yayınlayarak takipçilerimizi durumdan haberdar edeceğiz. Bu ilkede önemli ölçüde değişiklik yapacak olursak sizleri ana sayfamızda yayınlayacağımız bir duyuru ile bilgilendireceğiz. Mevcut gizlilik ilkelerimizden haberdar olabilmeniz için düzenli olarak bu politikaya başvurmanızı tavsiye ediyoruz.

İletişim

Gizlilik ilkeleri hakkında soru sormak için webmasterankara@state.gov adresinden ABD Ankara Büyükelçiliği Topluluk Yöneticisi webmasterankara@state.gov ile irtibata geçebilirsiniz.