20170922_mou_002_4x6_300ppi

USPTO ve Müsteşar Yardımcısı Joseph Matal, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Sayın Dr. Habip Assan, fikri mülkiyet hakları konusunda iki kurum arasında daha fazla işbirliğini teşvik etmek üzere mutabakat zaptı (MOU) imzaladılar.

USPTO ve Müsteşar Yardımcısı Joseph Matal, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Sayın Dr. Habip Assan, fikri mülkiyet hakları konusunda iki kurum arasında daha fazla işbirliğini teşvik etmek üzere mutabakat zaptı (MOU) imzaladılar.