Güncelleme: Vizeler ve seyahat ile ilgili Başkanlık kararnamesi

Adalet Bakanlığı, Washington eyaletinin mahkeme kararı üzerine, A.B.D. Hükümeti’nin 13769 sayılı Amerikan Başkanlık Kararnamesi’nin, vize ve seyahat ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, bazı hükümlerinin uygulanmasının durdurulması gerekliliğini tarafımıza bildirmiştir.

13769 sayılı Amerikan Başkanlık Kararnamesi ile geçici olarak iptal edilen vizeler, yeniden kullanılabilir hale getirilmiştir.  Vizeleri fiziksel olarak iptal edilmemiş olan kişiler, vizelerinin normal şartlarda geçerliliği devam ediyorsa, seyahat edebilir.

6 Şubat 2017 ve sonrasındaki bir tarih için belirlenmiş olan bir görüşme gününüz varsa, 6 Şubat tarihinden once randevunuzun iptaline yönelik bir email almış olsanız dahi,  vize görüşmeniz için randevunuza geliniz.

Göçmenlik Bürosu ve hukuk bölümümüzle beraber konunun üzerinde çalışılmaktadır.

Güncel bilgiler edindikçe paylaşılacaktır.