Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadelede (AML/CFT) ABD-Türkiye İkili Toplantıları

ABD’nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, 20-22 Mart tarihleri arasında Ankara’ya bir ziyarette bulundu.
.

ABD’nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, 20-22 Mart tarihleri arasında Ankara’ya bir ziyarette bulunmuştur. Bakan Yardımcısı billingslea, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede ABD-Türkiye ikili görüş alışverişi (AML/CFT) toplantılarında Amerikan heyetine başkanlık etmiştir. ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet, Türk hükümetinden muhataplarıyla, güçlü bir AML/CFT yönetimi oluşturma, IŞİD ve PKK’nın finansmanına karşı işbirliğini artırma gibi konuları da içeren bir çok konuda iletişimde bulunmuştur.

Bu görüş alışverişi sırasında, Bakan Yardımcısı Billingslea, ABD ve Türkiye’nin, terörizmin finansmanıyla savaşta kilit aktörler olarak IŞİD ve PKK’nın, Türkiye üzerinden insan, para ve askeri malzeme akışını durdurmak için birlikte çalışmasının öneminin altını çizmiştir. Buna ek olarak iki heyet, terörizmin finansmanı ve oluşturdukları ağlara ilişkin bilgi paylaşımı ve zamanlı, önleyici eylemlerin önemini de ele almışlardır.

ABD’nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, 20-22 Mart tarihleri arasında Ankara’ya bir ziyarette bulundu.

Türk Hükümeti ile görüşme hem stratejik hem de pratik düzeyde çok üretken oldu. Bakan Yardımcısı Billingslea, bu değişimin ABD-Türkiye koordinasyonunu ve AML/CFT konularında işbirliğini geliştirmede önemli bir adım olduğunu vurguladı ve karşılıklı ek fikir alışverişlerinin her iki NATO Müttefiki için de değerli olduğu konusunda mutabık kalındı.