NATO hakkında bilmeniz gereken 10 şey

 

  1. Kolektif savunma: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 1949 yılında kurulmuş olup, üye devletlerin halklarını ve topraklarını korumak amacıyla 29 Avrupa ve Kuzey Amerika ülkesinin oluşturduğu bir gruptur. İttifak, ‘kolektif savunma’ prensibi üzerine tesis edilmiştir; bu prensip, bir NATO Müttefikinin saldırıya uğraması durumunda tüm NATO Müttefiklerinin saldırıya uğramış sayılacağı anlamına gelir. Örnek vermek gerekirse, teröristler 11 Eylül’de Amerika Birleşik Devletleri’ne saldırdığında tüm NATO Müttefikleri, saldırı kendilerine yapılmış gibi Amerika’nın yanında yer almışlardır. NATO, 2014 yılından bu yana kolektif savunma konusunda Soğuk Savaş döneminden günümüze kadarki dönemde en büyük artışı gerçekleştirmiştir. Örneğin, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’ya dört çok taraflı muharebe grubu göndermiş bulunuyoruz. Bu grupların amacı, bir çatışmaya neden olmaktan ziyade olası bir çatışmayı önlemektir.

 

  1. Dünya üzerindeki krizleri yönetmek: Yakın çevremizde istikrarı desteklemek ve ülkemiz sınırları içindeki insanları korumak, bazen sınırlarımızın ötesinde harekete geçmemiz anlamına gelebilmektedir. NATO, 1990’lı yıllarda Bosna ve Kosova’daki katliamın daha ileri boyutlara varmasına engel olmuştur. 2003 yılından bu yana NATO, Afganistan’ın uluslararası terörist gruplar için artık daha fazla sığınılacak bir liman olmamasına yönelik çalışmalara katkı sunmaktadır. NATO ayrıca, korsanlığın Afrika Boynuzu’ndan silinmesini de desteklemekte olup, 2016’dan bu yana Avrupa’daki mülteci ve göçmen krizinin üzerine eğilinmesine katkı sağlamaktadır.

 

  1. Terörizmle Mücadele: Afganistan’daki yerel güçlerin eğitimine 16.000 askerle katkı sağlayan NATO, terörizmle mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. NATO, IŞİD’e karşı Küresel Koalisyonun asli bir üyesi olup, AWACS gözetleme uçaklarımız, Koalisyon’a destek sağlamayı sürdürmektedir. Irak güçlerinin IŞİD’in ya da diğer terörist grupların yeniden ortaya çıkmasına engel olmaya yönelik çabalarına katkı sunmak amacıyla Brüksel Zirvesi’nde Irak için öngörülen yeni eğitim misyonunu başlatacağız. Yeni istihbarat Birimimiz, mevcut tehditlerin önceden görülüp bu tehditlere karşı konulmasında yardımcı olmaktadır. Bölgesel tehditleri izleyerek yapılan çalışmaları koordine etmek amacıyla, NATO, Napoli’de ‘Güney için Aktarım Merkezi’ tesis etmiş bulunmaktadır. 

 

  1. Partnerlerimizle birlikte çalışmak: Terörizm, korsanlık ve siber savaş gibi tehditler sınır tanımadığından, NATO, küresel partnerleriyle işbirliği yapmaya önem vermektedir. Bu sebeple, istikrarın ve güvenliğin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, dünya çapında 40’ı aşkın partner ülkeyle ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Afrika Birliğiyle birlikte çalışmaktayız.

 

  1. Askeri Birlikler ve Teçhizat: NATO bir misyon yürüttüğünde, birleşik NATO komutası altında görevlendirilmek üzere NATO Müteffiki olan her ülke ayrı ayrı askeri birliği ve gerekli teçhizatı sağlamayı taahhüt eder. Bu birlikler, “NATO güçleri” olarak bilinmektedir. NATO’nun elindeki tek askeri teçhizat, AWACS (Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Sistemi) gözetleme uçağı filosudur. NATO, Küresel Şahin insansız hava araçları için de bir imkan ve kabiliyet geliştirmektedir.   

 

  1. NATO’nun Komuta Yapısı: Çok sayıda ülkenin birlikte çalıştığı bir ortamda, net bir komuta zincirinin oluşturulması yaşamsal önem taşımaktadır. Tüm üye devletlerin askeri ve sivil personeli, NATO’nun Komuta Yapısı dahilinde her gün birlikte çalışmaktadır. ‘Belçika’nın Mons kentinde bulunan Müttefik Harekat Komutanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Norfolk kentinde bulunan Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, bu yapının içinde bulunan üst düzey iki Stratejik Komutanlıktır. Bu amaç doğrultusunda, NATO’nun Komuta Yapısı, askeri güçlerimizin Avrupa’da daha hızlı hareket etmesine ve Atlantik’teki deniz haberleşme hattının erişilebilir ve açık tutulmasına imkan verecek şekilde modernize edilmektedir.

 

  1. NATO’nun finansmanı: Her NATO üyesi ülke, İttifak’ın işleyişi için gerekli masrafların karşılanmasına katkı sunmaktadır. İttifak’ın sağladığı en büyük katkı, NATO’nun yönettiği misyon ve harekatlara katılım şeklinde gerçekleşmektedir. Örneğin, üye ülkelerden biri savaş uçağı sağlarken, diğeri de gemi, teçhizat ya da askeri birlik temin edebilmektedir. NATO Müttefiki olan ülkeler, NATO personeli ve tesisleri, NATO’nun Komuta Yapısı ile AWACS uçakları gibi üyelerin müştereken sahip olduğu ekipmanların masraflarını karşılamak amacıyla NATO’ya doğrudan finansman sağlar.

 

  1. Savunma Harcamaları: 2014 yılında gerçekleştirilen Galler Zirvesi’nde, NATO Müttefiki olan ülkeler, savunma harcamalarında gidilen kesintileri durdurmak; 2024 yılı itibariyle GSMH’den savunmaya ayrılan payın %2 olmasını ve bu payın %20’sinin de temel teçhizata harcanmasını sağlamak amacıyla savunmaya daha fazla ve daha iyi nitelikte yatırım yapmayı taahhüt etmişlerdir. Bu konuda ilerleme kaydetmekteyiz. Geride bıraktığımız dört yıl zarfında, NATO Müttefiki olan Avrupa ülkeleri ve Kanada, savunmaya 87 milyar Dolar daha fazla harcama yapmıştır.

 

  1. “Açık Kapı” Politikası: Açık Kapı Politikası, NATO’nun kurucu ilkelerinden biri olup, Avrupa-Atlantik bölgesinde bulunan tüm ülkelerin, üyelik için gerekli standart ve yükümlülükleri karşılamaları, İttifak’ın güvenliğine katkı sağlamaları ve NATO’nun demokrasi, reform ve hukukun üstünlüğü gibi değerlerini paylaşmaları durumunda NATO’ya katılabileceği anlamına gelmektedir. 1949 yılından bu yana, NATO’nun üye sayısı 12 ülkeden 29’a çıkmıştır. 2017 yılında, NATO İttifak’ına 29. Üye ülke olan Karadağ katılmıştır.

 

  1. Siber Savunma: Siber saldırılar, siber savunmayı NATO için en öncelikli konu haline getirerek, giderek daha yaygın, daha sofistike ve daha tahrip edici bir hal almaktadır. Esasen NATO, siber uzayı, kara, deniz ya da hava gibi bir ‘harekat alanı’ şeklinde kabul etmektedir. NATO, mevcut tehditlerle ilgili bilgi paylaşımında bulunarak, eğitime yatırım yaparak ve düzenlediği tatbikatlarla Müttefiklerin siber savunmalarını güçlendirmelerine yardımcı olmaktadır. NATO’nun ayrıca, saldırı altındaki Müttefiklere yardımcı olmak amacıyla gönderilebilecek siber savunma uzmanları bulunmaktadır.Kaynak: NATO