Basın Açıklaması – Osman Kavala’yı Derhal Serbest Bırakın

Basın Açıklaması
Ned Price, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 

10 Şubat 2021

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’ye bir kez daha, tutuklu bulunan Osman Kavala’yı derhal serbest bırakma çağrısında bulunmaktadır. Kavala aleyhindeki yanıltıcı suçlamalar, devam eden tutukluluk hali ve hakkındaki davaların birleştirilmesi gibi sebeplerle dava sürecinin sonuçlanmasında yaşanan gecikmeler, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygıyı sarsmaktadır. Türkiye’yi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına riayet etmeye ve kendi iç hukuku ve uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda Kavala davasını adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya davet ediyoruz.

ABD vatandaşı Dr. Henri Barkey’in bu mesnetsiz yargı sürecine dahil edilmesini de endişeyle kaydediyoruz. Dr. Barkey’e yöneltilen suçlamaların temelsiz olduğuna inanıyor; Türkiye’yi, Barkey’e yönelik davayı adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çağırıyoruz.

###