Politika ve Tarih

ABD – Türkiye İlişkileri

ABD – Türkiye dostluğu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Osmanlı İmparatorluğu ile diplomatik ilişkisinin kurulduğu 18. yüzyılın son yarısına dayanmaktadır.

Türkiye 1952’den beri NATO müttefiklerinden biridir, Uluslararası Güvenlik Destek Gücü’nün Afganistan’da istikrarı sağlama operasyonlarının aktif ortaklarındandır, NATO’nun hayati önem taşıyan doğu kanadını temsil edip, (uluslararası sözleşmeler doğrultusunda) İstanbul Boğazı’nı ve Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan Çanakkale Boğazı’nı kontrol etmektedir. Türkiye’nin İran, Irak ve Suriye ile komşu oluşu aynı zamanda Türkiye’nin coğrafi önemini de vurgulamaktadır.

ABD-Türkiye ortaklığı, müşterek menfaat ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır ve bölgesel güvenlik ve istikrar, ekonomik işbirliği ve insan haklarında ilerleme gibi konulara odaklıdır.

Türkiye’nin Uluslararası Kuruluşlara Üyeliği

Türkiye AB aday ülkesi olup, öncelikli siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkileri Batı ile kurulmuş durumdadır. Mevcut hükümet ayrıca Orta Doğu’daki komşuları ve Orta Asya ve Afrika ülkeleriyle de ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye BM, Ekonomik İşbirliği ve Kakınma Teşkilatı, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Güdnya Ticaret Örgütü (DTÖ), Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Konseyi, Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi, G-20, Ekonomik İşbirliği ve Kakınma Teşkilatı, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na mensuptur. Türkiye aynı zamanda Amerikan Eyaletleri Teşkilatı gözlemci ülkesi ve Şangay İşbirliği Örgütü Diyalog Ortağı ülkelerdendir.

İkili Temsil

ABD’nin temsilcisi Büyükelçi Jeffry L. Flake olup, Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde 2525 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008 adresinde (202) 612-6700 telefon numarasıyla faaliyet gösteren bir büyükelçiliği mevcuttur.