Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi’ne Katılımını Askıya Alması

BAKAN ANTONY J. BLINKEN’IN AÇIKLAMASI

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Bakanlık Sözcülüğü
17 Temmuz 2023

ABD, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimine katılımını askıya alma kararını derin bir esefle karşılamaktadır. Rus hükümetinin gıdayı silah olarak kullanmayı sürdürmesi, dünya genelinde hassas durumda bulunan milyonlarca insana zarar vermektedir.

Ağustos 2022’den bu yana Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Afrika Boynuzu, Sahel Bölgesi, Yemen ve Afganistan gibi gıda güvensizliğinin en fazla yaşandığı ülkeler de dahil olmak üzere dünya çapında 32 milyon ton Ukrayna tahılı ve gıda maddesi sevk edilmiştir. Daha geniş açıdan ifade etmek gerekirse, tahılı dünya pazarlarına getirmek gıda fiyatlarını herkes için düşürdüğünden, girişim kapsamındaki her sevkiyat dünyanın en yoksul ülkelerindeki zorlukların azaltılmasına katkı sağlamıştır.

Rusya’nın iddialarına karşın BM, Rusya’nın dile getirdiği endişeleri netliğe kavuşturmak amacıyla özel sektör, ABD, AB ve Birleşik Krallık ile koordineli hareket ederek Rusya’nın gıda ihracatının kayda geçirilmesini kolaylaştırmıştır. Her zaman açık bir şekilde ifade ettiğimiz gibi Rusya’nın gıda ve gübre ihracatlarına uygulanan hiçbir G7 yaptırımı bulunmamaktadır. Rusya, ne yazık ki Dünya Gıda Programı’na katkı sunmamaktadır ve ihracatları da dünyanın en yoksul ülkelerine değil daha ziyade yüksek gelirli ülkelerine odaklanmaktadır.

Alınan karar, Rusya’nın, BM Güvenlik Konseyi’nin Suriyelilere yönelik kritik önem taşıyan sınır ötesi insani yardım mekanizmasının görev süresinin uzatılmasına dair kararını geçen hafta veto etmesiyle de bağdaşmaktadır. İyi niyete dayanmayan bu fiiller, dünyanın en hassas durumda olan insanlarına zarar vermektedir.

ABD, hayat kurtarıcı nitelikteki Karadeniz Tahıl Girişimi’nin süresinin uzatılması ve gerek Ukrayna gerekse Rus tahılının dünya piyasalarına taşınması konusundaki çalışmaları dolayısıyla BM’ye ve Türkiye’ye müteşekkirdir. Rus hükümetini aldığı karardan dönmeye, müzakerelere yeniden başlamaya ve Ukrayna tahılına bağlı milyonlarca insanın yararına olacak şekilde derhal girişimin süresini uzatmaya, kapsamını genişletmeye ve girişimi tam olarak uygulamaya çağırıyoruz.

###