ABD, Tayland’daki Etnik Uygurların Çin’e Zorunlu Olarak Sınır Dışı Edilmelerini Kınamaktadır.

Tayland’ın 9 Temmuz tarihinde yüzden fazla etnik Uygur’u, kötü muamele ve hukuk usullerine aykırı uygulamalar ile karşılaşabilecekleri Çin’e, zorla sınır dışı etmesini kınıyoruz. Bu eylem, Tayland’ın uluslararası sorumluluklarının yanısıra, uzun süredir uyguladığı, savunmasız insanlara güvenli bölge sağlama prensibine de ters düşmektedir. Tayland’a sığınma talebinde bulunan kişilerin ve savunmasız göçmenlerin korunması ile ilgili ciddi endişe duymaya devam ediyor; Tayland hükümetini ve Uygurların sığındığı diğer tüm ülkeleri daha fazla etnik Uygur’u zorla sınır dışı etmemeleri için kuvvetle teşvik ediyoruz.

Çinli yetkililere uluslararası normları gözetmelerinin yanı sıra; şeffaflığın, hukuki süreçlerin ve uygun muamelenin temini konularında da ayrıca çağrıda bulunuyoruz. Tüm ilgili taraflara, insan haklarını gözetmenin ve uluslararası hukuk nezdindeki sorumlulukları yerine getirmenin önemini hatırlatmaya devam edeceğiz.

Her seviyeden Taylandlı yetkiliyi, ülkelerin geri gönderme uygulamalarından kaçınması şartını getiren İşkenceye Karşı Sözleşme nezdindeki uluslararası sorumluluklarına bağlı kalmaları konusunda mütemadiyen uyarmaktayız. Buna ilaveten, mevzubahis kişilerin insani ihtiyaçlarının ve korunma ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için, uluslararası insani yardım kuruluşlarının bu kişilere serbest erişimi de sağlanmalıdır. Tayland’ı, geri kalan etnik Uygurların seçtikleri bir ülkeye kendi rızalarıyla gitmelerine izin vermesi için teşvik ediyoruz.