Türkiye ve Suriye’de Yaşanan Yıkıcı Depremlerin Yıl Dönümüne İlişkin Açıklama

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ULUSLARARASI KALKINMA AJANSI (USAID)
Basınla İlişkiler Bürosu
6 Şubat 2024

Basın Açıklaması

Bir yıl önce, Türkiye’nin güneyinde ve Suriye’nin kuzeyinde 7.8 büyüklüğünde ölümcül bir deprem yaşandı ve bundan yaklaşık dokuz saat sonra, bölgenin takriben 95 km. güneybatısında 7.5 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesiyle burada neredeyse yüz yıldır yaşanan en kötü afete şahit olduk. Bu depremlerin sonucunda 50.000’den fazla kişi hayatını kaybetti ve bu iki ülkede korkunç bir insani kriz baş gösterdi. Evleri ve altyapı sistemlerini yerli bir eden, geçim kaynaklarını sarsan ve yılın en soğuk döneminde insanları hava koşulları karşısında savunmasız bırakan bu depremler ve artçılar, Türkiye ve Suriye’de yaklaşık 14 milyon kişiyi etkiledi. Depremler Suriye’de 500.000’i aşkın kişiyi yerinden ederek 12 yıllık çatışmanın doğurduğu ağır insani ihtiyaçları daha da acil hale getirdi. Düşüncelerimiz, sevdiklerini kaybedenler ve depremden günümüzde de etkilenmekte olanlarla.

USAID, depremlerin hemen ardından muazzam bir insani yardım faaliyeti başlattı ve hayatta kalanları bulmak ve kendileri de sevdiklerini kaybeden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yetkilileri ve insani yardım kuruluşu mensupları ile koordineli olarak yardım çalışmaları yürütmek üzere afet uzmanları ile yetenekli Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) uzmanlarından oluşan Afet Yardım Müdahale Ekibi’ni (DART) harekete geçirerek Türkiye’nin farklı yerlerine gönderdi. En yoğun döneminde 164 USAR uzmanı ve 12 arama-kurtarma köpeği de dahil olmak üzere 200 kişiyi aşan kadrosuyla bu DART ekibi, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) yakın tarihteki en büyük seferberlik ekiplerinden birini teşkil etmekteydi.

DART ekibi ayrıca, depremin yanı sıra Suriye’de 300.000’den fazla kişinin ölümüne sebep olan süregelen savaşın getirdiği ağır kayıplarla da başa çıkmaya çalışan topluluklara yardım sağlamak için Suriye’nin içinde faaliyet gösteren mevcut insani yardım ortaklarımızla iş birliği yaptı.

USAID, depremlerden bu yana Türkiye ve Suriye’de acil gıda, sağlık, barınak, su ve sanitasyon ve diğer hayati yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ortaklarımıza destek olmak üzere değeri 242 milyon doları aşan insani yardımda bulundu. BM Dünya Gıda Programı, USAID’in desteğiyle 2.7 milyon kişiye sıcak yemek ve kumanya dağıtmanın yanı sıra çok amaçlı nakit yardımı ve geçim yardımlarında bulunarak Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenen bölgelerdeki kişilerin acil ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oldu. USAID temel ihtiyaç malzemelerinin hava yoluyla naklini de sağladı; buna, USAID’in ortaklarından BM Göç Örgütü’nün (IOM) dağıttığı neredeyse 800 tonluk USAID yardım malzemesi ve ABD Savunma Bakanlığının hem Türkiye hem Suriye’de en ağır etkilenen bölgelerde yerinden olan kişilere ulaştırdığı yaklaşık 272 tonluk yardım malzemesi de dahildir. USAID’in iş birliği yaptığı BM ve sivil toplum kuruluşları, Suriye’de sağladıkları acil tıbbi malzeme yardımı ve zihin sağlığı desteği ve psikososyal destekle yüz binlerce kişiye ulaştı.

Türkiye ve Suriye’deki yıkımın tarihi boyutları ve büyüklüğü, iki ülke halkında ve bölgede kalıcı izler bıraktı. Her ne kadar depremin üzerinden bir yıl geçmiş olsa da bu afetten etkilenenlerin insani ihtiyaçları varlığını korumakta. Bu felaketi atlatma sürecinde Türk halkını ve Suriye halkını desteklemeye devam etmeye kararlıyız.

###