Türkiye’nin Osman Kavala’yı Mahkûm Etmesi

BASIN AÇIKLAMASI
Ned Price, Bakanlık Sözcüsü
25 Nisan 2022

Amerika Birleşik Devletleri, (bugün) mahkemenin Osman Kavala’nın mahkûm edilmesine ilişkin verdiği karardan derin bir rahatsızlık duymuş ve hayal kırıklığına uğramıştır. Kavala’nın haksız yere mahkûm edilmesi insan haklarına saygı, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüyle bağdaşmamaktadır. Bir kez daha Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uygun hareket ederek Osman Kavala’yı salıvermeye ve keyfi olarak hapsedilmiş diğer kişileri serbest bırakmaya çağırıyoruz. Uzun süren tutuklu yargılamalar, gereğinden fazla geniş kapsamlı teröre destek iddiaları ve hakaret suçu nedeniyle açılan ceza davaları da dahil olmak üzere Türkiye’deki sivil toplumun, medyanın, siyaset ve iş dünyası liderlerinin sürekli olarak adli tacize maruz kalmasından ciddi şekilde endişe duymaktayız. Türk halkı, cezalandırılma korkusu olmaksızın insan haklarından ve temel özgürlüklerden yararlanmayı hak etmektedir. İfade, barışçıl toplanma ve örgütlenme hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerinde ve AGİT’in taahhütlerinde yer almaktadır. Hükümeti, siyasi güdümlü kovuşturmaları durdurmaya ve tüm Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye ısrarla çağırıyoruz.

###