Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Kılıç’ın Tutuklanmasına İlişkin Açıklama

Heather Nauert, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Washington, DC – 7 Haziran 2017

ABD, Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi yönetim kurulu başkanı Taner Kılıç’ın gözaltına alınmasından derin endişe duymaktadır. Bu gözaltı, Türkiye’de bir dizi saygın insan hakları savunucusu, gazeteci, akademisyen ve aktiviste yönelik gözaltıların son örneğidir. Çoğunlukla yetersiz kanıtla ve şeffaflık gözetmeden yapılan bu gözaltılar, alarm verici bir eğilime işaret etmektedir.  Bu vakaları yakından takip etmekteyiz ve Türk anayasasıyla, Türkiye’nin kendi uluslararası taahhütleriyle korunan yargı süreci ve kişisel hakların öneminin altını çiziyoruz. Pek çok vesileyle Türk hükümetine de ifade ettiğimiz gibi, ifade özgürlüğü ve diğer özgürlüklere yönelik ısrarcı kısıtlamalar, demokratik bir toplumun temellerini aşındıracaktır.

Sivil toplum kuruluşları ve sağlam bir sivil toplum, güçlü herhangi bir demokrasinin elzem unsurlarıdır. Türkiye daha az değil, daha fazla etkin sesin ortaya çıkmasından faydalanacaktır. Taner Kılıç benzeri gözaltılar, kamuoyundaki tartışmaları susturmakta ve demokrasinin kalitesine zarar vermektedir.