Başvurunun Başlatılması

Başvurunun Onaylanması

  • Başvurunuz USCIS bölge ofisi tarafından değerlendirilecek ve onaylanacaktır.
  • Eğer başvurunuz onaylanırsa, belgenizin aslı Ulusal Vize Merkezi’ne (NVC) gönderilecektir.
  • Ulusal Vize Merkezi başvurunuzu Ankara Amerikan Büyükelçiliği’ne gönderecektir.