Tüccar ve Yatırımcı Vizeleri

Bu vize türüyle ilgili ayrıntılı bilgiler için buraya tıklayınız.

Tüm E1/E2 başvuru sahiplerinin DS-160 başvuru formunu doldurmaları zorunludur. Başvuru formunuzu tamamladıktan sonra www.usvisa-info.com adresinden bir hesap oluşturup vize başvuru ücretini ödeyiniz. E1/E2 vizeleri için başvuru ücreti 205 ABD doları olup, iadesi yapılmaz ve başvuru yapan her aile bireyi için ödenmelidir. Bu aşamada vize görüşmesi için randevu tarihi belirlemeyiniz. Vize randevu tarihiniz belgeleriniz incelendikten sonra ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, oluşturduğunuz hesapta belirttiğiniz adrese e-posta yoluyla bildirilecektir. Lütfen E1/E2 vize başvurusu için gerekli tüm belgeleri aşağıda belirtilen sıralamada, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tarayınız ve EVisasIstanbul@state.gov adresine randevu talebinizle birlikte iletiniz.

E-postaya eklenen her bir gönderi en fazla 5 MB boyutunda (yaklaşık 80 sayfa) olabilir. Bu boyuttan daha büyük dosyalar sistem tarafından otomatik olarak reddedilecektir. Sıkıştırılmış dosya ya da internet üzerinden paylaşılan gönderiler kabul edilmemektedir. İngilizce ya da Türkçe olmayan her gönderi yeminli çevirisi ve orijinal kopyası ile birlikte gönderilmelidir.

Lütfen taradığınız belgeleri yeterli çözünürlük ve okunabilirliğinden emin olduktan sonra aşağıda belirtilen sıralamaya uygun olarak gönderiniz. Tüm bu gereklilikleri yerine getirmeyen başvurular, göndericiye iade edilecek ve bu da vize görüşmesinin gecikmesine sebep olacaktır.

BÖLÜM A (İçindekiler)

BÖLÜM B (Formlar)

 1. Doldurulmuş DS-160 vize başvuru formunun barkod sayfası (aile bireyleri dahil olmak üzere her başvuru sahibi için doldurulmalıdır);
 2. Asıl başvuru sahibi için doldurulmuş DS-156E formu;
 3. Avukat veya resmi temsil hakkı bulunan kişi adına doldurulmuş G-28 formu (varsa). Formdaki iletişim bilgileri kısmına mutlaka e-posta adresi yazılmalıdır ve tüm sorular eksiksiz cevaplanmalıdır.

BÖLÜM C (Kişisel Bilgiler)

 1. En az 6 ay geçerliliği olan pasaportun kişisel bilgilerin yer aldığı sayfasının fotokopisi;
 2. Türkiye’deki yasal durumu gösteren belge (Türk vatandaşları dışındaki kişiler için);
 3. Her başvuru sahibi için asıl başvuru sahibi ile olan ailevi bağları kanıtlar belgeler (Evlilik cüzdanı, vukuatlı nüfus kayıt örneği vs);
 4. Asıl başvuru sahibi tarafından imzalanmış, Amerika’daki yasal statü sona erdiğinde geri dönüleceğine dair hazırlanmış belge.

BÖLÜM D (Ön Yazı ve İş Planı)

 1. Amerika’daki şirketi, pozisyonu ve başvuru sahibinin vasıflarını açıklayan bir ön yazı. Şirketin E-1/E-2 statüsüne uygunluğu, başvuru sahibinin nitelikleri ve pozisyona uygunluğu detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.
 2. Önümüzdeki 5 sene için Kar/Zarar öngörülerini de içeren detaylı bir iş planı. Şirketin hem güncel hem ileriye yönelik gelir getirme potansiyelinin net bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Şirket gelirleri, yatırımcı ve ailesinin geçimini sağlamanın ötesine geçmeli, Amerikan ekonomisine hatırı sayılır katkıda bulunmalıdır.
 3. IRS’ye (Amerikan Gelir Dairesi Başkanlığı) bildirilen gelirleri gösteren, son iki yıla ait Amerikan Vergi Beyannameleri (varsa);
 4. W-2 ve W-4 vergi formları;
 5. Şirket bordrosu, çalışanlara (varsa) ödenen maaşları gösteren kayıtlar, çalışanların kişisel bilgileri (isimleri, maaşları, W-2 formları).

BÖLÜM E (Şirketin Mülkiyeti)

1.       Şirketin mülkiyetini gösterir belgeler. Şirketin mülkiyetinin en az %50’si, anlaşmalı ülke vatandaşına/kuruluşuna ait olmalıdır.

2.       Şirketin birden fazla sahibi olması veya tüzel kişilerin de hissesi bulunması durumlarında aşağıdaki belgeleri de ekleyiniz:

a.       Şirketin mülkiyet yapısını gösterir bir organizasyon şeması;

b.      Mülkiyeti yasal olarak belgeleyen evraklar (kuruluş belgesi, hisse senetleri, ticari sicil gazetesi)

c.       Hisse sahiplerine ait pasaport fotokopileri ve ana şirkette sahip oldukları hisse yüzdeleri

3.       Hisseleri borsada işlem gören fazla sayıda hissedarlı (hissedarların hiçbirinin 50%’den fazla payının olmadığı) şirketlerde;

a.       Hisselerin işlem gördüğü tüm borsaları gösteren, şirket tarafından yasal olarak yetkilendirilmiş bir kişi tarafından yazılmış yazı.

b.      Hisselerin işlem gördüğü borsadan yakın tarihte alınmış yazı.

4.       E-1 vize için; Amerika ve Türkiye dışında kurulmuş şirket başvurularında mülkiyeti gösteren çizelge ve şirket devamlılığını gösteren belge/faaliyet raporu/yasal şirket kaydı vb.

BÖLÜM F (Yatırım veya Ticaretin Belgelenmesi)

Yatırım (E-2)

Başvuru sahibinin hali hazırda yatırım yapmış veya bu süreçte olduğunu gösterir belgeler: İş kontratları, kira sözleşmeleri, satış sözleşmeleri, banka hesap dökümleri, faturalar, banka dekontları gibi Amerika’da yatırımı kanıtlar her tür belge. Lütfen para transferlerine ait belge gönderirken her bir transfere ilişkin dekontu ekleyip ilgili transferi gönderici ve alıcı banka hesap ekstrelerinde işaretleyiniz. Bu şekilde hazırlanmamış başvuru dosyaları daha detaylı açıklama yapılmak üzere başvuru sahiplerine geri gönderilecek ve bu durum vize görüşmesinin ertelenmesine neden olacaktır.

Ticaret (E-1)

Çok uluslu şirketlerde, ticari aktivitelerin esas olarak anlaşmalı ülke ile Amerika arasında olduğunu gösterir belgeler. (Yapılan uluslararası ticaretin en az %50’si Amerika ile anlaşmalı ülke arasında olmalıdır.) Satış faturaları, satın alım faturaları, banka hesap özetleri, nakliye makbuzları (U.S. Bill of Lading), gümrükleme, depo makbuzları, sözleşmeler ve ticaretin devamlılığını kanıtlar diğer her türlü belge.

BÖLÜM G (Asıl Başvuru Sahibinin Profesyonel Nitelikleri)

 1. Asıl başvuru sahibinin özgeçmişi
 2. Çalışacağı pozisyona uygunluğunu ve bu alanda gerekli deneyim ve becerilere sahip olduğunu gösterir diploma, sertifika, katılım belgesi, referans mektupları vs.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yetkili makamlara başvuruda bulunarak vize statüsünü E-1/E-2’ye çevirmiş tacir ve yatırımcılar, vize başvurusu için yukardaki adımları aynı şekilde uygulamalıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde onaylanmış vize statüsü değişikliği, başvuru sahibi Amerika Birleşik Devletleri’nde kaldığı süre zarfında geçerlidir ve vize yerine geçmez. Statü değişikliği onaylanmış kişinin, Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrıldığında, iş amaçlı geri dönmek için bir E-1/E-2 vizesine ihtiyacı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde onaylanmış vize statüsü değişikliği, E-1/E-2 vizesinin onaylanacağı garantisini vermediği gibi, başvuru sahibine herhangi bir ayrıcalık da tanımaz. Vize statüsü değişikliğine sahip olan kişiler de yukarda belirtilen bütün gereklilikleri aynı şekilde yerine getirmelidir.

Asıl E vizesi sahibine eşlik edecek eş ve 21 yaş altı çocuklar, uyruklarına bakılmaksızın aile bireyi için E vizesi alabilirler. E vizesi sahiplerinin eşleri ABD’de çalışma iznine başvurabilir. E vizesi sahipleri, ABD’deki ticari faaliyetleri sürüp, işletmedeki statüleri devam ettiği sürece ABD’de kalmaya devam edebilirler.

Aile bireyi olarak başvuru yapmak için öncelikle her başvuru sahibi için DS-160 vize başvuru formunu doldurunuz. Formu tamamladıktan sonra www.usvisa-info.com adresinden hesap oluşturup her bir başvuru için vize ücreti ödemesini gerçekleştiriniz. (E-1/E-2 vizeleri için başvuru ücreti 205 ABD doları olup, iadesi yapılmaz.) Ödeme yaptıktan sonra asıl başvuru sahibinin E-1 veya E-2 statüsünde olduğunu kanıtlayan E-1/E-2 vize kopyası ya da I-797 form kopyasını PDF dosyası halinde EVisasIstanbul@state.gov adresine gönderiniz. Bu aşamadan sonra, Konsolosluk E Vize Bölümü size E-1 ya da E-2 aile bireyi olarak vize alabilmeniz için göndermeniz gereken belgelerin listesini e-posta yoluyla ulaştıracaktır. Sizden istenilen bütün belgeleri eksiksiz olarak tarafımıza ilettikten sonra, dosyanız incelenecek ve size bir vize görüşme randevusu verilecektir.

E-1 / E-2 vize randevu talebiniz bize ulaştıktan sonra 6 ila 8 hafta içerisinde sizinle irtibata geçilecektir. Seyahat planlarınıza en uygun randevu tarihini ayarlamak için bizimle mümkün olduğunca erken irtibata geçmenizi ve vizeniz basılıp, pasaportunuz tarafınıza ulaştırılana kadar Amerika Birleşik Devletleri’ne söz konusu amaçla seyahat planı yapmamanızı tavsiye ederiz.

A.B.D. İstanbul Başkonsolosluğu veya A.B.D. Ankara Büyükelçiliği tarafından onaylanmış, geçerli E Vizeniz kaybolmuş, çalınmış ya da zarar görmüşse yenileme için lütfen öncelikle  DS-160 vize başvuru formunu doldurunuz. Formunuzu tamamladıktan sonra www.usvisa-info.com adresinden bir hesap oluşturup vize ücreti ödeyiniz ve Evisasistanbul@state.gov adresine aşağıdaki dökümanları e-posta ile göndererek bir vize yenileme randevu talebinde bulununuz:

 • Ticari faaliyetlerin devamlılığını gösteren belgeler: Aylık hesap özetleri, fatura, nakliye makbuzu, gümrükleme, depo makbuzları, sözleşmeler, satış gelirleri vb. (Yalnızca E-1 Vize için)
 • Şirketin gerçek ve faal olduğunu kanıtlayan belgeler: Güncel vergi dökümanları, yıllık gelir beyannamesi, faturalar, banka hesap ekstreleri, sigortalı hizmet listesi, gider makbuzları vb.(Yalnızca E-2 Vize için)

Bu belgelere ek olarak, eğer E-1 / E-2 vizenizin olduğu pasaportunuz çalınmış ise polis tutanağını da göndermeniz gerekmektedir.

E vize bölümü, başvuru sahibinden veya onun yasal temsilcisinden yukardaki belgeler dışında ek döküman talep edebilir. İstenilen dökümanların zamanında gönderilmesi başvuru sahibi veya onun yasal temsilcisinin sorumluluğundadır.

Vize Hakkında Genel Bilgi

Bu vize sınıfı, özel bir işte geçici olarak çalışmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat eden Avustralya vatandaşlarına verilir. E3 Avustralya vatandaşlarına özel olduğu için daha detaylı bilgi burada bulunabilir.

E3 Vize Başvuru Koşulları:

 • Başvuru sahibi Avustralya vatandaşı olmalıdır.
 • Başvuru sahibi A.B.D.’de geçici olarak kalabilir.
 • Başvuru sahibi özel yetenek gerektiren bir pozisyon için Amerika Birleşik Devletleri’nden yasal bir iş teklifi almalıdır.
 • Başvuru sahibi özel yetenek gerektiren bir pozisyon için gerekli olan akademik ve diğer nitelikli belgelere, lisanslara veya diğer resmi izinlere bu işte çalışmaya başlamadan önce sahip olmalıdır.

 BAŞVURU PROSEDÜRLERİ

E3 vizesine (Avusturalya Özel İşçi) başvurmak için lütfen öncelikle https://ceac.state.gov/Genniv/ sayfasından DS-160 vize başvuru formunu doldurunuz. Formunuzu tamamladıktan sonra www.usvisa-info.com adresinden bir hesap oluşturup vize ücreti ödemenizi gerçekleştiriniz. Randevu talebinde bulunmak için EVisasIstanbul@state.gov adresine bir e-posta yollamanız gereklidir. Lütfen E3 vize başvurunuz için gerekli belgeleri tek bir PDF dosyası halinde (Acrobat Reader) e-postanıza ekleyiniz. Ekleri 5 MB’yi aşan e-postalar dikkate alınmayacaktır, dolayısıyla e-postalarınızın ekleri 5 MB’dan fazlaysa, ekleri bölüp ayrı ayrı göndermenizi tavsiye ederiz.

Önemli not: Posta yoluyla evraklarınızı veya pasaportunuzu önceden göndermenize gerek yoktur.

Vize için gerekli belgeler:

 • Üzerinde açık olarak ­”E3-Australia-to be processed ” açıklaması bulunan ETA 9035 Formu. Not: Bu form Amerikalı işverenin A.B.D. Çalışma Bakanlığı’dan (Department of Labor) aldığı Labor Condition Application (LCA) onayıdır.
 • A.B.D. merkezli işveren tarafından hazırlanan, alınacak ücret ve başvuru sahibinin yapacağı özel yetenek gerektiren mesleğin belirtilmiş olduğu iş teklifi.
 • Özel yetenek gerektiren mesleğin gerçekleştirilmesi için, yabancı ülkede alınan diplomanın onaylı kopyası ve bu diplomanın A.B.D.’de alınan dereceye denk olduğunu gösteren kanıt veya A.B.D.’den alınan lisans ya da yüksek lisans diplomasının onaylı kopyası.
 • Çalışılacak eyalette mesleği gerçekleştirmek için gereken ruhsat veya diğer resmi izinlerin kopyası. Eğer A.B.D.’ye girişte izin hemen gerekli değilse, başvuru sahibi istenen izni makul bir süre içinde getireceğini kanıtlamalıdır.