Yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson

Rex Tillerson, dünyayı turlayan petrol yöneticisi ve mühendisi, Birleşik Devletler’in yeni dış işleri bakanı ve Başkan Trump’a dış işleri baş danışmadır.

1 Şubat itibariyle, ilk olarak Thomas Jefferson’ın ve son sıralarda John Kerry’nin ünvanını taşıdığı, 69’uncu Dışişleri Bakanı olduğu doğrulandı. Önceki bakanlardan beşi Nobel Barış Ödülü’nü kazanmıştı.

Rex Wayne Tillerson, Mart 1952’de Wichita Falls, Texas’da Bobby Joe ve Patty Sue Tillerson’un üç çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. Babası Boy Scouts of America’ya çalışmak için maaşından kesintiye uğramış bir ekmek satıcısıydı.

İzcilik ailenin kanında vardı. İzciliğin ahlak kuralları, 13 yaşında Eagle Scout yapmış ve organizasyonun başkanı olmuş Tillerson için bir mihenk taşı olarak kaldı.

Aile, Wichita Falls’dan Stillwater’a, Oklahoma ve Huntsville, Texas’a taşındı. Tillerson 2015’te Texas Tech University’deki konuşmasında mali durumlarının mütevazi olduğuna değinmişti.

“Her zaman bir işi oldu”, çimleri biçiyor, otobüste muavin olarak çalışıyordu ve — 16 yaşına kadar —   Oklahoma State Üniversitesi’nin mühendislik binasında hademe olarak çalışıyordu. Tillerson “Mühendisin ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu” demişti, fakat öğrendi ve bu konuda lider olmayı kafasına koydu.

Baterist Tillerson, Austin Texas Üniversitesi’nde bando takımındaki mühendisler için ayrılan  bursu kazandı. İlk zamanlarda zorlandı ve koleje ayak uydurup uyduramayacağı sorgulandı. Fakat profesörü yardımcı oldu ve yüksek notlarla mezun oldu.

Exxon yeni mezun sivil mühendisi Katy,Texas’a gönderdi.”Her şeyi yapmam gerekiyordu. Petrol endüstrisi hakkında hiçbir şey bilmiyordum” demişti. Tillerson 28 yaşında müdür olarak ve Texas petrol devletinin kalbinde ve civar devletlerde operasyonlar yürüterek çabucak yükseldi.

1995 yılında Exxon, Tillerson’u iç savaştan yeni çıkan Yemen’e yolladı. Sana’a’da iki yıl geçirdi.

Bir sonraki durağı Sakhalin Adası ve Hazar Denizi’nde kazı yapılması konusunda komplike anlaşmalara çözüm bulmak amacıyla Rusya oldu. Tillerson’un burada olduğu 14 aylık süreçte Rusya, altıncısı Vladimir Putin olmak üzere altı başbakan değiştirdi.

Hem Yemen hem Rusya’da ona büyük yardımı dokunan şey Tillerson’un söylemiyle “oldukça açık olmak”, kendisi ve Exxon’un nerede durduğuna yönelik şüphe bırakmamaktı.

Rusya görevinin ardından, yeni birleşmiş ExxonMobil, 1999 yılında kendisini 120 projeden sorumlu yaptı. Tillerson “Uçakta yaşıyordum, tüm zamanımı dünyayı dolaşarak … hükümetlerle ilişkiler geliştirerek harcadım.” diyordu. “Hiçbir zaman genel başkan ve CEO olmaya hevesli olmadım”. Fakat şirket kendisini kıdemli başkan yardımcısı yaptı ve 2006’da aldığı en büyük iş için hazırladı.

Tillerson ve eşi Renda’nın dört oğlu ve beş torunu bulunmakta. Bartonville, Texas’da at yetiştirip eğittikleri bir at çiftliğinden oluşan bir evde yaşıyor. Rodeo ve futbol oyunları favori uğraşları.

Tillerson Washington camiasına yabancı değil. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkez vekili ve Ford Tiyatro Topluluğu’nun başkan yardımcısıydı. 2013 yılında saygın Ulusal Mühendislik Akademisi’ne seçildi.