Yiyecek Girişimciliği ile Geçim Kaynakları Gelişimi (LIFE) Proje Lansmanı

Uluslararası Özel Girişim Merkezi (CIPE) ve konsorsiyum ortakları, Washington D.C.’de yeni bir projenin lansmanını yaptı. A.B.D. Dışişleri Bakanlığı’nın Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) tarafından finanse edilen iki yıllık proje, yiyecek girişimciliği aracılığıyla mülteciler ve ev sahibi toplulukların geçim kaynaklarını geliştirmeye odaklanacak.

Programdan en az 1,240 kişi faydalanacak ve en az yarısı kadın, %75’i de Suriyeli olacak. Suriye mülteci krizi beş milyon kişinin komşu ülkelere sığınmasına yol açmış ve ev sahibi toplulukların üzerinde büyük baskı yaratmıştır. Türkiye, sınırları içinde bulunan üç milyondan fazla mülteciyle, bu küresel mülteci krizinin merkezinde yer almaktadır. Eğer dünya bu krizi uzun dönemde idare etmek istiyorsa, kalıcı, inovatif çözümler gerekmektedir. Girişimcilik, özellikle de yiyecek endüstrisinde, geçim kaynağı programlaması ve iş yaratması açısından sürdürülebilir bir kaynak olarak önemli bir potansiyel taşımaktadır.

Projenin açılışına A.B.D. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, proje ortakları ve projenin yürütücüsü olan Uluslararası Özel Girişim Merkezi’nden pek çok davetli katıldı.

Livelihoods Innovation through Food Entrepreneurship (LIFE)

The Center for International Private Enterprise (CIPE) and their Consortium partners launched a new project in Washington D.C. on September 15: Livelihoods Innovation through Food Entrepreneurship (LIFE).

Daha fazla bilgi için: CIPE Flyer_Refugee Food Entrepreneurship